Thema Economie en werkgelegenheid

  1. Uitbreiding van de Rotra en Ubbink wordt ondersteund op voorwaarde dat een goede landschappelijke inpassing mogelijk is. Dat betekent onder andere dat het gezicht op de stad vanuit Dieren niet ernstig verstoord mag worden. Daarom niet hoger bouwen dan bomen kunnen groeien!  De beleving van de Hoge Linie mag door de uitbreiding niet worden geschaad. Dat betekent onder andere dat het Zwarte Schaar niet ten oosten van de huidige dam naar de Fraterwaard mag worden gedempt. De wettelijk verplichte natuurcompensatie moet bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen worden gerealiseerd.  Deze compensatie moet uitgevoerd worden vóór de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein;

  2. Het initiatief voor een ‘groene long’ bij het Lalique-museum verdient ondersteuning;

  3. Centrumplan Beinum moet voortvarend opgepakt worden;

  4. Er moet een “broedplaats” blijven waar starters op laagdrempelige wijze ondernemende ideeën kunnen uitproberen en verder vorm kunnen geven;

  5. Er moet naar worden gestreefd de evenementen beter te spreiden over het jaar.