Thema Gemeentelijke financiën & organisatie

  1. Wij gaan uit van een heldere en gezonde begrotingsdiscipline;

  2. De reserves zijn belangrijk om de zelfstandigheid van Doesburg te garanderen. Een te grote reserve betekent echter ook dat er te weinig maatschappelijke doelen worden gediend. Het is daarom zaak een goede balans te vinden tussen deze twee uitersten;

  3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal aanwezige expertise en initiatieven (burgerparticipatie). Er komt een beleidsnota waarin de kaders voor nieuw bestuur en  burgerparticipatie worden vastgelegd waardoor initiatieven van inwoners gestimuleerd worden;

  4. De opbrengst van de toeristenbelasting wordt zoveel mogelijk in de ontwikkeling van het toerisme gestoken;

  5. Bij aanbestedingen moeten duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol spelen. Aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

  6. Het betrekken van de wijkraden bij gemeentelijk beleid moet nadrukkelijk in de ambtelijke organisatie geborgd worden en blijvend financieel worden ondersteund;

  7. De zelfstandigheid van Doesburg is belangrijk want daardoor is een effectieve persoonlijke benadering van burgers mogelijk. Samenwerking in de regio is nodig om Doesburg zelfstandig te houden. Dat is mogelijk door de ambtelijke organisatie hierop in te richten.

  8. Het is van belang dat het brandweerkorps in Doesburg met voldoende medewerkers kan werken. De gemeente moet de brandweer daarom bijstaan bij de werving van nieuwe vrijwilligers;

  9. De gemeente zal ervoor blijven zorgen dat alle Doesburgers tijdig, volledig en duidelijk van informatie worden voorzien, bijvoorbeeld als er iets gaat veranderen in zijn of haar woonomgeving. Daarbij wordt rekening gehouden met laaggeletterden.

  10. Raadscommissie Systeem binnen een jaar vernieuwen waardoor inspraak voor de Doesburgse inwoners laagdrempeliger wordt.