Kees van Immerzeel

De gezamenlijke lijst met de PvdA zie ik als een volgende logische stap van GroenLinks Doesburg waardoor deelname aan het College in beeld komt. Dat laatste is dan ook wat mij betreft een belangrijk streven.

 

De PvdA deelt met GroenLinks de visie op een rechtvaardige en sociale samenleving. Samen kunnen we dat lokaal, -binnen de kaders die de landelijke politiek ons geeft-, proberen vorm te geven. 


Mijn inhoudelijke deskundigheid spitst zich vooral toe op het gebied van duurzaamheid. Daarbij verwijs ik naar mijn initiatief voor de waterkrachtcentrale waarvan de realisatie momenteel in voorbereiding is. Vanuit mijn Wageningse achtergrond ben ik begaan met de natuur in en om Doesburg.