Nynke de Jong

Ik ben niet geboren in Doesburg maar ik voel me wel een echte Doesburger. Sinds 2011 woon ik met veel plezier in onze mooie stad. Meteen ben ik me gaan inzetten voor de stad door aan te sluiten bij de organisatie van de Doesburgse Hanzefeesten en het ondersteunen van de fractie en het bestuur van de PvdA. Sinds 2016 ben ik met veel plezier onderdeel van de Doesburgse gemeenteraad. 
 
Naast mijn raadswerk zet ik me al 10 jaar in voor het verbeteren van zorg door te kijken waar innovatie mogelijk is. Bijvoorbeeld door technologie toe te passen om de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener te verbeteren of mensen te verbinden. Momenteel maak ik het mogelijk dat mensen met ernstige lichamelijke beperkingen hun omgeving (verlichting, deuren, tv of audio) en smartphone kunnen bedienen om zo hun eigen regie te behouden.

 

Naast mijn baan als adviseur omgevingsbediening en computeraanpassingen vind ik het belangrijk om mij ook actief in te zetten voor mijn omgeving. Om invloed uit te oefenen moet je meedoen. De gemeentepolitiek is juist een plek waar onderwerpen aan de orde zijn die van invloed zijn op de directe leefomgeving. Ik ga de focus leggen op het waarborgen van sociale waarden binnen zorg, werk en inkomen en onderwijs zodat de in te zetten middelen leiden tot een sociaal en toegankelijk Doesburg. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat zorggelden voor de zorg blijven zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is en er ruimte voor vernieuwing blijft.

 

In 2015 heeft de gemeente zorgtaken overgedragen gekregen van het Rijk. Nu het stof van deze verschuiving is neergedaald kunnen we kijken naar het daadwerkelijk omvormen van de zorg door anders naar vraagstukken te kijken. Alleen zo houden we goede zorg ook de komende jaren toegankelijk en betaalbaar. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor experimenten. Voor al het beleid geldt dat het gebruiken van kennis en ideeën van Doesburgers erg waardevol is. Het actief betrekken van de stad en in het bijzonder jongeren heeft mijn aandacht. Hierbij moet verder gekeken worden dan inspraakmomenten op het stadhuis, de drempel moet lager.
 
Ik ben trots dat ik met de derde plek op de lijst de gelegenheid krijg om een verschil te kunnen maken en dat ik daarnaast kan bijdragen aan het verjongen van de gemeenteraad. Binnen de nieuwe fractie samen met GroenLinks maak ik me sterk voor een sociaal, duurzaam en sterk Doesburg. Alleen door mee te doen en samen te werken kun je het verschil maken. Samen sterk!