• Huup Dassen

Schriftelijke vragen over energiecoaches


In diverse gemeenten, waaronder Arnhem en Groningen zijn energiecoaches actief. Zij helpen mensen met lage inkomens energie en dus ook geld besparen. De ervaring in twee Groningse wijken leert hoe deze besparing kan oplopen.

Deze ervaringen brengen ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat energiecoaches een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen van mensen met een (zeer) laag inkomen?

  2. Bent u bereid om te onderzoeken of en hoe energiecoaches voor deze groep Doesburgers ingezet kunnen worden?

  3. Bent u bereid hierover op korte termijn aan de Raad te rapporteren?

#Verduurzaming

© 2023 by Annex. Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon