top of page

Doesburg maakt werk van bestrijding armoede.


"Er is nog steeds veel armoede. Ook in Doesburg. Nog meer dan voorheen zijn we daar mee aan de slag gegaan." Aan het woord is Peter Bollen, PvdA-wethouder sociaal domein in Doesburg. "En dat willen we liefst doen mét de mensen die het betreft."

Hoewel de raadsperiode ten einde loopt - in maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad - is Peter Bollen nog net zo begeesterd als de dag waarop hij zowat vier jaar geleden de enorme uitdaging van de transities op zich af zag komen.

Graag wil hij de nieuwe aanpak van de armoedebestrijding uitleggen, waarbij hij zich inmiddels ook veel zorgen maakt over een nieuwe groep mensen waarvoor armoede dreigt: de ZZP'ers. "Vooral in de zorg maken die slechte tijden door. Ze zijn alle zekerheden van een dienstverband kwijt en moeten als zelfstandige meestal tegen tarieven werken die het vrijwel onmogelijk maken hun zaken als ZZP'er goed te regelen."

Die nieuwe groep is moeilijk in beeld te krijgen. Een combinatie van trots om geen hulp te vragen en ook onwetendheid over de mogelijkheden. De groep mensen in de bijstand, telt in Doesburg bijna 390 mensen. Dat is dik vijf procent van de bevolking, maar zoals gezegd is die groep waarschijnlijk veel groter als iedereen die binnen marge van 110% van bijstandsniveau valt, ook in beeld is.

Dat vergt van Doesburg een extra inspaning. Bollen: "We hebben op 12 december voor de derde keer een bijeenkomst over armoedebestrijding voor Doesburgse organisaties gehouden. We proberen de contacten onderling te verstevigen, zodat netwerkpartners elkaar beter weten te vinden. Het doel is namelijk om sneller hulp te bieden, eerder in te grijpen. Want armoede is een probleem dat zichzelf verstrekt. Een betalingsachterstand om wat voor reden dan ook, wordt door allerlei incasso's en boetes al heel snel een onoverkomelijk probleem."

Het is de reden waarom Doesburg preventief beleid ontwikkelt. Bollen somt op: We willen een vangnet bieden en steun geven. Ondersteuning bij het vinden van een uitweg uit de armoede-situatie en vooral ook perspectief bieden na een oplossing, anders vallen mensen weer terug. Dat betekent werk en voorafgaand een gerichte opleiding mét een baangarantie. Er zijn zeker momenteel weer genoeg vacatures, maar die matchen niet met de mensen 'in onze bakken' werkzoekenden." Omscholing en bijscholing zijn van groot belang. Bollen: "Dat doen we met concrete projecten en harde afspraken: leer dit en je hebt een baan."

Samenwerking met het Werkgevers Servicepunt is daarbij belangrijk en volgens de wethouder loopt dat goed. "Door dit netwerk wordt het nu ook mogelijk mensen die problemen met drugs hebben gehad te helpen. Een moeilijke groep, zeker ook voor werkgevers, maar ook die groep moeten we weer proberen op gang te krijgen."

Het preventie-aspect zit in het beter vindbaar maken van de mogelijkheden die er zijn voor steun bij armoede en meer nog het wijzen op de mogelijkheden om uit die situatie te komen. Liefst zo snel mogelijk. "Want armoede levert ook stress op en dat is aantoonbaar slecht voor mensen. Het werkt ook verlammend en dikwijls ontstaat een soort apathie die het zelf zoeken naar oplossingen in de weg staat."

Een ander middel om in acute gevallen te helpen, is de Stichting Urgente Noden (SUN). "Dat is een allerlaatste vangnet, bedoeld voor zaken en middelen die niet uit andere fondsen komen. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, worden doorverwezen door zorgverleners. Het bestaat nu anderhalf jaar en het fonds functioneert goed."

Voor jongeren is een pakket aan ondersteunende fondsen beschikbaar. "Doesburg biedt voor hen Stichting Leergeld, het Jeugd Cultuurfonds en het Jeugd Sportfonds. Allemaal bedoeld om kinderen in een armoede situatie geen achterstanden op te laten lopen op het gebied van leren, sporten en cultuur", aldus Peter Bollen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page