top of page

Motie “Stel prioriteiten bij de digitalisering”.


Waar kan ik terecht met mijn vragen over inkomen, werk of zorg? Het antwoord op die vraag zou snel beantwoord moeten kunnen worden door te kijken op de website van de gemeente.

Dat valt vies tegen. De website is op dit punt duidelijk voor verbetering vatbaar. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt want voor de inwoners van Doesburg is het belangrijk dat zij de weg naar de voorzieningen, waarop zij recht hebben, makkelijk kunnen vinden.

In de programmabegroting van dit jaar wordt budget gevraagd voor de formatie omdat het college wil werken aan een verdere digitalisering van de gemeente. Daarbij wil het college de klantgerichtheid en bereikbaarheid van de gemeente vergroten. Dit vinden wij een uitgelezen kans om de informatievoorziening over werk, zorg en inkomen te verbeteren. Daarom heeft Pvda/GROENLINKS een motie opgesteld waarin het college wordt gevraagd om binnen het project digitalisering eerst de verbetering van de informatievoorziening in het sociaal domein op te pakken.

De voorgenomen verdere digitalisering biedt daarnaast een uitgelezen kans om een andere lang gekoesterde wens van ons in vervulling te doen gaan, namelijk het vergroten van de betrokkenheid van Doesburgers bij de beleidsontwikkeling. Alle Doesburgers samen hebben veel kennis en kunde. We moeten zoeken naar manieren om die kennis en kunde te ontsluiten. Doesburgers moeten bijvoorbeeld mee kunnen denken over goede woon- en leefvoorzieningen en verbeteringen in openbare ruimte. Dit is een belangrijk punt in het coalitieakkoord. De motie vraagt daarom het college om een experiment uit te voeren met een digitaal platform voor idee-generatie, burger-initiatieven en discussie.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page