top of page

Gelukkig beperkte verhoging afvalstoffenheffing in 2019


In Doesburg proberen we de afvalstoffenheffing dekkend te krijgen. Een loffelijk streven, vinden wij. Maar na twee jaar de tekorten afgedekt te hebben met geld uit het daarvoor gecreëerde potje egalisatie afvalstoffenheffing zijn we anno 2019 feitelijk weer terug bij af. En gaapt er wederom een gat tussen kosten en baten van 160.000 euro. Dat stelt ons voor nieuwe vragen. Gaan we nu – na twee jaar uitstel - echt voor een kostendekkend systeem of zoeken we voor komend jaar elders op de begroting middelen om deze pijn – zeker voor de burgers – te verzachten.

Het college heeft voor dat laatste gekozen en dat vinden we een verstandige keuze. De verhoging van de tarieven met ruim 15 procent – nodig om de afvalstoffenheffing echt dekkend te krijgen – zou het vertrouwen in een positieve ontwikkeling in de afvalverwerking alleen maar kunnen schaden. En die positieve ontwikkelingen zijn er. Er ligt in Doesburg een prachtig nieuw recycleplein en de invoering van het gespiegeld afvalinzameling gaat – na het plaatsen van voldoende afvalcontainers in heel de stad – in 2019 echt van start.

We hebben eerder met elkaar afgesproken vast te willen houden aan een kostendekkende afvalstoffenheffing. Goed dat het college vasthoudt aan dit uitgangspunt en gaat onderzoeken hoe dit – na 2019 – mogelijk wel realiseerbaar is. Wij hopen dat dit leidt tot een tariefstructuur die ook het scheiden van afval stimuleert.

Maar het gaat wat PvdA/GroenLinks betreft niet alleen om de centen. Zeker zo belangrijk vinden wij dat we ons bewust worden van de bergen afval die we iedere dag weer met elkaar produceren. En dat we na gaan denken over hoe we die afvalstroom serieus kunnen verminderen.

We juichen het daarom toe dat het college ook plannen gaat maken om juist aan de bewustwording over minder afval produceren aandacht te besteden. Goed nieuws voor onze portemonnee omdat ook dat een middel is om de afvalstoffenheffing omlaag te brengen, maar nog beter nieuws voor het milieu, dat anders nog steeds de hoofdprijs zou blijven betalen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page