top of page

Bevordering van de biodiversiteit: ook in Doesburg!


Biodiversiteit” is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Waarom is biodiversiteit ook voor Doesburg belangrijk? Onderzoek laat zien dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving en ook sneller genezen als ze ziek zijn. Mensen met dementie of psychische problemen hebben profijt van planten en dieren om zich heen.

Juist in Doesburg liggen er kansen om de biodiversiteit te vergroten. We hebben een buitengebied waar we bijvoorbeeld wegranden insect vriendelijk kunnen onderhouden. Ook en misschien wel juist in de stad zijn er kansen om de situatie te verbeteren denk aan losse bomen, nestkasten en wadi’s voor het opvangen van regenwater. Met eenvoudige ingrepen is al veel te bereiken.

Op dit ogenblik is de omgevingsvisie in voorbereiding. Dat is een uitgelezen kans om invulling te geven aan het voornemen uit het coalitieakkoord om de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte te vergroten en daarbij oog te hebben voor natuur en landschap. PvdA/GROENLINKS is daarom mede indiener van de motie “Bevordering biodiversiteit” van D66.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page