top of page

PvdA/GoenLinks op de thee bij de wijkraad De Ooi


Op dinsdag 7 mei is een delegatie van PvdA/GroenLinks ontvangen door de wijkraad De Ooi.

De voorstelronde bracht aan het licht dat de leden van de raad een behoorlijk gemotiveerde groep vormen. Iedereen in de raad heeft ook nog andere vrijwilligersactiviteiten.

De wijk raad bestaat in zijn huidige vorm pas een half jaar en hoopt zich binnenkort meer gericht te presenteren door middel van een huis–aan-huis te verspreiden buurtkrant (Allooi). Er lag een proefexemplaar op tafel dat er keurig uitziet. Daarnaast is er een tamelijk uitgebreide website.

Een van de eerste activiteiten was het opzetten van de Huiskamer. Iedere donderdagochtend kunnen mensen die daar behoefte aan hebben koffie komen drinken. De activiteit is opgezet om mensen bijelkaar te brengen.

Een punt dat hoog op zijn agenda staatkamer is opgezet om mensen bij elkaar te brengen is wat er gaat gebeuren met het gebouw van de Horizonschool in De Ooi. De raad hecht er erg aan dat dit een bestemming als wijkcentrum krijgt. Ook pleitte men krachtig voor behoud van het schoolplein, waar buiten de schooltijden vrij druk gebruik van wordt gemaakt.

Met betrekking tot het plan om De Ooi van het gas te halen is men wat afwachtend bij gebrek aan concrete invulling. Men maakt zich hierbij vooral zorgen om de positie van particuliere huiseigenaren. Met betrekking tot de huurwoningen heeft de raad wel contacten met de woningbouwvereniging.

Overige problemen die wel aangestipt maar niet verder besproken werden zijn: zwerfvuil, hangjongeren, drugsoverlast en hondenpoep.

Het idee van PvdA/GroenLinks om met de gemeenteraad een wijkschouw te organiseren is door de wijkraad met enthousiasme opgepikt. Wordt vervolgd!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page