Geen nieuwe kerncentrales!
In 2015 werd in Parijs een ambitieus klimaatakkoord gesloten. Om de verdere opwarming van de aarde te stoppen (en zo natuur, dier en mens te redden) moest de uitstoot van schadelijke broeikasgassen drastisch naar beneden. Om die uitstoot ook in Nederland naar beneden te krijgen, worden nu in 30 regio’s afspraken gemaakt over het duurzamer opwekken van energie. Die plannen staan per regio beschreven in een Regionale Energie Strategie (RES). Ook Doesburg – samen met 15 andere gemeenten aangesloten bij de RES Arnhem-Nijmegen – gaat zijn steentje bijdragen aan die plannen. In grote lijnen is de insteek van ‘onze’ RES: vooral inzetten op energie uit zon, wind, en water. Hoe natuurlijk wil je het hebben!?


De VVD in Doesburg denkt daar blijkbaar anders over en pleit openlijk voor het bouwen van nieuwe kerncentrales. Onbegrijpelijk, vinden wij van PvdA/GroenLinks en SP in Doesburg. Want het opwekken van kernenergie heeft enorm veel nadelen. Bijvoorbeeld de tijdrovende en veel geld verslindende bouw van nieuwe centrales. Zeker gecombineerd met duur onderhoud en dure opslag van radioactief afval wordt kernenergie daarmee vele malen duurder dan alternatieve energiebronnen als zonne- en windenergie. Een meerprijs die wij als burgers straks zullen moeten gaan betalen.


Maar belangrijkste argument om geen kernenergie te willen, is volgens ons de enorme milieuschade die kernenergie oplevert. Nog steeds is er geen oplossing voor het radioactief afval dat vrijkomt bij deze manier van energieopwekking. Afval dat door de radioactieve straling nog duizenden jaren zeer schadelijk blijft voor, natuur, dier en mens. Gelukkig komt de optie kernenergie niet voor in de plannen van de RES-regio Arnhem-Nijmegen. Dat moet volgens ons ook zeker zo blijven!


En dus willen we als PvdA/GroenLinks en SP in Doesburg een ferm geluid laten horen tegen partijen – zoals de Doesburgse VVD – die pleiten voor nieuwe kerncentrales. PvdA/GroenLinks en SP zeggen: laten we onszelf, maar vooral onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met onoplosbare en supergiftige kernafvalproblemen. De oplossing daarvoor is heel simpel: bouw geen nieuwe kerncentrales!


Namens de fractie van de SP Doesburg: Nicole Hammink

Namens de fractie van PvdA/GroenLinks Doesburg: Mark Mol.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square