top of page

Haalbare én betaalbare warmte voor de Ooi‘Woonlastenneutraal’ als uitgangspunt Het kabinet stelt tussen 2018 en 2028 € 435 miljoen beschikbaar voor het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In totaal is ongeveer € 380 miljoen bestemd voor proeftuinen met aardgasvrije wijken.

Ook in Doesburg willen we gebruik maken van deze subsidie mogelijkheid. Want daardoor is het mogelijk over te stappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas, zonder dat dit leidt tot hogere kosten voor de bewoners. De overstap wordt dan, wat wordt genoemd ‘woonlastenneutraal’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten die bewoners moeten maken om op inductie te gaan koken (aansluiting, kookplaat en pannenset) zullen worden vergoed.

Het college heeft daarom besloten een PAW-subsidieaanvraag te doen voor de Ooi. Zij heeft dit gedaan in nauw overleg met een aantal partners, waaronder de wijkraad De Ooi, Woonservice IJsselland. Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro. Met de toekenning van de aanvraag wordt De Ooi de eerste aardgasvrije wijk in Doesburg. Perspectief voor andere wijken Uit onderzoek is gebleken dat het stromende water in de Oude IJssel en de Gelderse IJssel kan dienen als warmtebron. In de zomer wordt deze warmte opgeslagen in de ondergrond. De ondergrond fungeert daarmee als ‘warmte accu’. In de winter wordt deze warmte aan de ondergrond onttrokken. Als blijkt dat dit systeem een goede oplossing is voor de Ooi dan kunnen mogelijk ook andere wijken in Doesburg aardgasvrij worden gemaakt met dezelfde techniek. Meer dan warmte alleen Het project in de Ooi zal samen met de bewoners worden uitgevoerd. Daarbij werkt de wijkregisseur nauw samen met de wijkcoach en de woonconsulent van Woonservice IJsselland. Natuurlijk komt er in die contacten meer op tafel dan vragen over het warmtenet. Zo ontstaat er een beter beeld van hetgeen er in de wijk speelt. Dat is belangrijk om de Ooi ook in sociaal opzicht sterker te kunnen maken!

Opmerkingen


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page