top of page

PvdA/GroenLinks: zorgen over de ventilatie van scholen in Doesburg


Na de vakantie beginnen de scholen weer. Een goed binnenklimaat in de klaslokalen is altijd van belang, maar in Corona tijden al helemaal.


PvdA/GroenLinks Doesburg wil dat de gemeente inventariseert of de ventilatie voldoet aan de richtlijnen. Niet alleen scholen maar ook in andere gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, het zwembad, het jongerencentrum en de bibliotheek.


Daarom heeft de PvdA/GroenLinks een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College.


De schriftelijke vragen zijn hieronder weergegeven, evenals een aantal interessante links:

  • Op 27 juli jongstleden beantwoordde het RIVM vragen in een brief.

  • Vertrouwelijk RIVM-rapport: ventilatiesysteem verspreidde virus in verpleeghuis.

  • RIVM-rapport: Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing);

  • RIVM-rapport: De rol van ventilatie bij de verspreiding van SARS-CoV-2;

  • Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aantal vragen voorgelegd over ventilatie en COVID-19. In dit document worden deze vragen beantwoord.

Met de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks zijn mogelijke ventilatie problemen natuurlijk nog niet opgelost, maar het is in ieder geval een begin!


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page