Voorspoedig 2021!Lieve mensen,


De jaarwisseling is een goed moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat heeft de PvdA/GroenLinkse samenwerking in Doesburg ons gebracht? Maar ook: waarmee gaan we aan de slag in het komend jaar?


Opvallend is de veelheid aan onderwerpen waarvoor wij ons als PvdA/GroenLinks fractie hard hebben gemaakt. De onderstaande lijstjes geven daarvan een indruk.


Sociaal / cultureel:

 • Motie voor subsidie aan de Voedselbank;

 • Handhaven VVV bon voor mantelzorgers;

 • Oproep aan het college van B&W om in deze Corona-crisis vooral extra aandacht te hebben voor sociaal kwetsbare groepen;

 • Halvering van de voorgenomen bezuiniging op tegemoetkoming chronisch zieken en het verlagen compensatie eigen risico gemeentepolis;

 • Schriftelijke vragen over ventilatie op scholen

 • Motie voor de opvang van 500 vluchtelingkinderen.

 • Verzoek aan het college om herbruikbare mondkapjes beschikbaar te stellen voor de minima;

 • Motie‌ ‘Monitor‌ ‌Brede‌ ‌Welvaart‌ ‌als‌ ‌meetlat‌ ‌voor‌ ‌de‌ ‌regio‌’

 • Motie voor subsidie aan de Voedselbank

 • Betrekken van bewoners bij de ontwikkeling van de plannen 'Naar Buiten in Beinum' en het groen renovatieplan Beinum;

 • Toekomstvisie Doesburg;

 • Bezoek aan de wijkraad De Ooi;

 • Bezoek aan de wijkraad Beinum;

 • Bezoek aan de wijkraad Binnenstad


Verduurzaming / natuur / milieu/ diversen:

 • Wijk De Ooi is uitgekozen voor Proeftuin voor Aardgas Vrije Wijken (PAW) en ontvangt rijksbijdrage 4 miljoen euro voor meerjarig project tot en met 2028;

 • Oprichting van de Doesburgse energiecoöperatie DoesWatt.

 • Start afwegingskader voor zon en wind;

 • Onderzoek aanpassing beleid duurzaamheidsmaatregelen binnen beschermd stadsgezicht;

 • Grondstoffenplan: we gingen de afgelopen drie jaar van 149 kilo restafval naar 84 kilo restafval per Doesburger. En het afval scheiden ging ook steeds beter: van 67 procent naar 78 procent afvalscheiding per inwoner;

 • Motie Onderzoek naar inkomsten uit dagtoerisme

 • Handhaven schapenbegrazing;

 • Aandacht voor vergroting biodiversiteit in het plan groen renovatieplan Beinum;

 • Motie die aandringt op het verbod van afsteken particulier vuurwerk;

 • Motie waardoor Doesburgse verenigingen, scholen, wijkverenigingen of buurten een beloning krijgen voor het verzamelen van zwerfafval;

 • Handhaven subsidies musea.Dat zullen wij het komend jaar blijven doen. Bemoedigend daarbij is de overwegend constructieve sfeer in de huidige raad. Verder valt op dat er in de raad van Doesburg doorgaans respectvol met elkaar wordt gediscussieerd.


Datzelfde geldt ook in de fractie. Wij hebben ‘aan den lijve’ ervaren dat de combinatie ‘PvdA/GroenLinks’ daadwerkelijk sterker is dan de afzonderlijke fracties. Dat is vooral in het komend jaar belangrijk want mede door de gevolgen van Corona staat de begroting van Doesburg flink onder druk. Als we niet oppassen kunnen de meest kwetsbare groepen hiervan de dupe worden. Met de PvdA/GroenLinks in het college zal dat niet gebeuren want wij zullen ons uiterste best blijven doen om op te komen voor de mensen die het nodig hebben.


Zoals jullie weten is de fractie momenteel verzwakt doordat Nynke geblesseerd is geraakt aan haar rug. Zij zal zelf aangeven wanneer zij weer in staat is ‘mee te draaien’. Wat een bikkel!


Wij wensen jullie een voorspoedig 2021!


De fractie PvdA/GroenLinks


Kees van Immerzeel

Mark Mol

Nynke de Jong


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square