Thema Wonen

  1. Passend levensloopbestendig woningaanbod ontwikkelen voor starters. Een levensloopbestendige woning is een woning die geschikt is om tot op hoge leeftijd te bewonen. Het aanbod is nu te eenzijdig gericht op eengezinswoningen;

  2. Verduurzamen van de sociale woningvoorraad en het verbeteren van de kwaliteit van deze woningvoorraad. Dus betere warmte- en geluidsisolatie;

  3. Goede stimuleringsregelingen voor huiseigenaren om zonnecollectoren te plaatsen en om aan andere verduurzaming te doen;

  4. Vergroening van de woonwijken en beter onderhoud aan het groen en de speelplekken in de woonwijken. Een groene buurt draagt bij aan de geluksbeleving én de gezondheid van bewoners en geeft bovendien mogelijkheden voor buiten spelen en ontmoeten;

  5. Ondersteuning van initiatieven voor groepswonen.