top of page

10. Een financieel gezond en bestuurlijk sterk Doesburg

Voor veel gemeenten wordt het de laatste jaren steeds spannender. Want aan de ene kant komen er meer taken van het Rijk op het bordje van gemeenten te liggen, maar aan de andere kant slinkt de zak met geld die daarvoor beschikbaar is. Zo ook in Doesburg. We vinden het daarom belangrijk dat Doesburg een goed financieel beleid blijft voeren en de algemene reserve op peil blijft zodat we ook financieel onafhankelijk kunnen blijven.

 

Maar we zullen ook nieuwe manieren moeten vinden om de plannen te betalen die Doesburg leefbaar houden. Dat kan bijvoorbeeld door de onroerendezaakbelasting (OZB) – die in Doesburg relatief laag is – te verhogen en door meer inkomsten te halen uit dagtoerisme.

 

Bestuurlijk moeten we zorgen dat Doesburg voldoende kwaliteit in huis houdt om burgers zo goed mogelijk te helpen. In de Toekomstvisie die de gemeente in 2020 vaststelde, staan de uitgangspunten hiervoor beschreven. Wat ons betreft houden we bij het concreet maken van deze uitgangspunten vooral oog voor duurzaamheid en klimaatbeleid en voor het behoud van woonruimte voor minder draagkrachtigen.

Wat willen we nog meer?

 

  • Wij zijn voor zelfstandigheid van onze gemeente. Maar dat kan alleen als er voldoende samenwerking is en blijft met regionale samenwerkingsverbanden

 

 

  • We blijven in Den Haag aandringen op meer geld voor de taken die we als gemeente moeten uitvoeren

 

  • Doesburg gaat inventariseren op welke (nu nog onbekende) subsidiemogelijkheden ze een beroep kan doen

 

  • Doesburg blijft onderzoeken of het abonnementstarief van de Wmo eerlijker ingevuld kan worden waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

bottom of page