Thema Cultuur en onderwijs en sport

 

  1. Aansluiting bij  Stichting Leergeld, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds handhaven. De gemeente maakt het via dit fonds mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen onderwijs, muziek-, dans- of theater lessen kunnen volgen.

  2. Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds wordt uitgebreid naar behoefte. Daarnaast zorgt de gemeente dat de informatievoorziening goed aansluit op de doelgroep;

  3. Culturele initiatieven op het gebied van zowel amateur- als professionele kunst worden door de gemeente ondersteund;

  4. Er komt ruimte voor informele sportactiviteiten, zoals trapveldjes voor kinderen;

  5. Stimuleren van activiteiten die moeten leiden tot een meer actieve leefstijl;

  6. Alle kinderen die de basisschool verlaten, hebben een zwemdiploma. Dit wordt door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit laatste geldt ook voor statushouders.

  7. Cultuur en sport moeten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Voor degenen die het niet kunnen betalen, zie punt 4, thema werk en inkomen

  8. Leren zwemmen is een belangrijk onderdeel van de integratie, ook voor statushouders ouder dan 18 jaar. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.