top of page

4. Een inkomenszeker Doesburg 

Wij vinden dat – zeker met een opkomende economie – het streven moet zijn dat iedereen aan het werk kan. Werkloosheid leidt namelijk vaak tot persoonlijke problemen. En voor de gemeente betekent het hogere kosten, bijvoorbeeld aan uitkeringen. Maar werkloosheid heeft ook effect op de jeugdzorg en de schulddienstverlening.

 

Voor sommigen blijft het moeilijk een betaalde baan te vinden. Zij verdienen ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met psychische problemen. Denk ook aan mensen die al lang zonder werk hebben gezeten of die de huidige hoge werkdruk niet aankunnen. Mensen in de stress, die zich elke dag zorgen moeten maken of ze rond kunnen komen, moeten kunnen rekenen op ondersteuning om uit de misère te komen.

Wat willen we nog meer?

 

  • Geen wachtlijsten en meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, garantiebanen)

 

  • Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat om toerisme, horeca en detailhandel

  • Inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door de activiteiten die de bibliotheek en de taalprojecten van de buurtacademie aanbieden te blijven ondersteunen en waar mogelijk uit te breiden 

 

  • Werkende kinderen mogen langer thuis blijven wonen zonder dat hun ouders worden gekort op hun uitkering

 

  • We gaan ook onderzoeken of Doesburgers met een uitkering die willen gaan samenwonen, dit het eerste half jaar kunnen doen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Op die manier kunnen ze verkennen of samenwonen werkt – zonder gekort te worden op hun uitkering. We nemen daarbij de ervaringen mee van de gemeente Tilburg die daar nu al mee experimenteert 

bottom of page