Kernpunt 3: betaald werk voor iedereen!

Met de opkomende economie moet het streven zijn dat iedereen aan het werk kan. Werkloosheid kan namelijk leiden tot veel problemen. Voor de gemeente leidt dat vaak tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan uitkeringen. Maar werkloosheid heeft ook effect op de jeugdzorg en de schulddienstverlening. 

Voor sommigen blijft het moeilijk een betaalde baan te vinden. Zij verdienen ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mensen met een handicap of met psychische problemen. Denk ook aan mensen die al lang zonder werk hebben gezeten of die de huidige hoge werkdruk niet aankunnen.
 
Mensen in de stress, die zich elke dag zorgen moeten maken of ze rond kunnen komen, moeten kunnen rekenen op ondersteuning om uit de misère te komen.
 

Wat willen we hiermee bereiken in Doesburg?

  • Geen wachtlijsten voor mensen met een arbeidsbeperking (wajong, garantiebanen);

  • Meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking;

  • Een sociale dienst die succesvol is op de regionale arbeidsmarkt;

  • Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat om toerisme, horeca en detailhandel.