- Onze Visie -

'Samen werken we aan een sociale en duurzame stad!'

Veel inwoners van Doesburg genieten van de stad en kunnen hun eigen leven vormgeven. Maar er zijn ook stadsgenoten die ondersteuning van de gemeente nodig hebben, omdat ze zich in een lastige situatie bevinden. Bijvoorbeeld doordat ze afhankelijk zijn geworden van zorg, werkloos zijn geraakt of leven in armoede. De gemeente mag hiervan niet wegkijken maar moet zich ervoor inspannen dat er nieuwe kansen ontstaan en iedereen volwaardig kan deelnemen in de maatschappij.

Het klimaat verandert. Internationaal zijn afspraken gemaakt om de klimaatverandering af te remmen, maar lokaal moeten deze concreet vorm krijgen. Voor de jongste toekomstige inwoners van Doesburg is het nodig om zo snel mogelijk bij te dragen aan schone energie, schone lucht en een gezonde groene omgeving.

 

Deze twee uitgangspunten - solidariteit en duurzaamheid - vormen belangrijke thema's voor Doesburg en haar inwoners.  Het nut en de noodzaak van solidariteit en duurzaamheid zijn voor ons onbetwistbaar, maar helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat deze 'zachte waarden' doorslaggevend zijn wanneer de gemeente keuzes moet maken. Om deze thema's prominent op de gemeentelijke agenda te zetten en te houden, hebben de PvdA en GroenLinks besloten om de handen ineen te slaan door gezamenlijk deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Doesburg.