top of page

7. Een diervriendelijk Doesburg

Politiek gaat vaak over mensen en zelden over dieren. Dat is jammer, want wij geloven dat we alleen goed voor onszelf en onze stad kunnen zorgen als we ook goed zijn voor de dieren waarmee we samenleven. Om de positie van dieren in onze gemeente onderdeel van het beleid te maken, willen wij dat de gemeente een dierenwelzijnsplan opstelt. Daarin komen wat ons betreft afspraken te staan waarmee de gemeente de bestaanszekerheid en het welzijn van dieren in Doesburg kan bevorderen.

 

Wat willen we nog meer?

 

  • Alleen een ‘dierenbelasting’ voor honden heffen, vinden wij niet echt eerlijk. Daarom schaffen we deze belasting voor de eerste hond in een huishouden af. Tegelijkertijd zetten we in op bewustwording en goede voorlichting om overlast van hondenpoep tegen te gaan

 

  • Onze stad krijgt – met name in het buitengebied – meer uitlaatplekken voor loslopende honden

 

  • We handhaven de schapenbegrazing 

 

  • De gemeente Doesburg stimuleert lokale initiatieven om minder vlees te eten, zoals het initiatief Vleesloze Dag

 

  • Om de groeiende overlast voor mensen, maar zeker ook voor dieren tegen te gaan, vinden wij een vuurwerkvrije stad de beste optie. Omdat het de vraag is of dit op korte termijn haalbaar is, willen we in ieder geval straten en wijken de mogelijkheid geven om – in samenwerking met de gemeente – vuurwerkvrije zones uit te roepen. Daarnaast kan een vuurwerkpauze op oudjaarsavond in de hele stad hondenbezitters de kans te geven hun huisdier rustig uit te laten

bottom of page