top of page

9. Een veilig Doesburg

In een kleine stad als Doesburg komt de veiligheid van fietsers en voetgangers nogal eens in het gedrang. Daar kunnen we met z’n allen iets aan doen. Bijvoorbeeld door het kernwinkelgebied het hele jaar autovrij te maken.

 

Daarnaast willen we dat Doesburg aansluit bij de nationale -en internationale trend om in de gehele bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. Bewezen is dat dit aantoonbaar tot veiligere steden leidt en het aantal verkeersslachtoffers met een derde kan verminderen. Als eerste willen deze maximumsnelheid invoeren in alle woonwijken en op de singels rond de stad. Die singels moeten wat ons betreft hoe dan ook een stuk veiliger worden door betere verlichting bij de zebrapaden, het tegengaan van sluipverkeer en het mijden van alle vrachtverkeer.

 

Extra aandacht moet er ook zijn voor de toegankelijkheid van winkels en musea: we willen dat deze echt wordt verbeterd voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel of rollator. 

Wat willen we nog meer?

  • Meer wandelpaden rondom Doesburg zodat voetgangers niet op het fietspad lopen

 

  • De ‘bankjesroute’ door de stad wordt uitgebreid zodat wandelen met tussenstops mogelijk wordt

 

  • Wij willen veilige (fiets)oversteekplaatsen op drukke wegen, zoals onder meer op de N317 en de N338

 

  • Voldoende fietsenstallingen in de binnenstad, inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen  

 

  • Voor de veiligheid van overstekers willen we dat de zebrapaden in heel de stad beter worden verlicht 

 

  • We willen innovatieve verkeersverbeteringen, zoals bijvoorbeeld reflecterende verf op fietspaden en slimme straatverlichting voor voetgangers en fietsers die aangaat wanneer er iemand passeert 

 

  • Het fietslint door de stad wordt verder uitgebreid. Fietsers krijgen vaker daarop voorrang 

bottom of page