top of page

1. Een sociaal Doesburg

Veel inwoners van Doesburg genieten van de stad en kunnen er hun eigen leven vormgeven. Maar er zijn ook stadsgenoten die ondersteuning van de gemeente nodig hebben omdat ze zich in een lastige situatie bevinden. Bijvoorbeeld doordat ze afhankelijk zijn geworden van zorg, werkloos zijn geraakt of leven in armoede. De kansenongelijkheid wordt steeds groter. De gemeente mag hiervan niet wegkijken maar moet zich ervoor inspannen dat er nieuwe kansen ontstaan zodat iedereen volwaardig kan deelnemen in de maatschappij. 

 

Voor PvdA/GroenLinks zijn er een aantal speerpunten in het sociaal beleid waarop we de komende jaren willen insteken. Allereerst willen we aansluiten bij het landelijk initiatief van onder meer de PvdA om de armoede onder kinderen de komende jaren bij wet met de helft te verminderen. Armoede mogen we nooit normaal gaan vinden. Het is onze ambitie om die vermindering ook in Doesburg voor elkaar te krijgen. Dit betekent een belangrijke rol voor stichting Leergeld Doesburg – de stichting die kinderen helpt om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten én het Jeugdfonds.

 

Ook willen we onderzoeken of er voor Doesburgers met een krappe beurs een speciale pas of winkel kan komen. Daarnaast willen we dat er samen met klanten van de Voedselbank gekeken wordt naar nieuwe vormen van uitgifte die meer aansluiten bij hun eigen wensen. Een ander speerpunt is het versterken van het vrijwilligerswerk in Doesburg. In onze stad steken dagelijks talloze vrijwilligers belangeloos de handen uit de mouwen om medeburgers te helpen. Wij vinden dat de gemeente ze daarbij meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door professionele begeleiding te bieden, maar ook door op andere manieren meer waardering voor hun werk te laten zien.

 

Waar we als PvdA/GroenLinks ook op willen focussen, is meer perspectief bieden voor bijstandsgerechtigden. We willen niet insteken op wat er allemaal moet, maar wat er kan. Dat betekent dat cliënten samen met de gemeente gaan kijken naar oplossingen op maat, inclusief de mogelijkheid om bij te verdienen met betaald- of vrijwilligerswerk. Het betekent ook dat gemeente gaat kijken hoe bij de uitvoering van de Participatiewet (waarin de bijstand is geregeld) de ‘menselijke maat’ meer terug kan keren en we bij de uitvoering van regels meer oog hebben voor de persoonlijke situatie waarin mensen zitten. En dat kan, betogen ook deskundigen.  

 

Een sociaal Doesburg betekent voor ons tevens dat er extra aandacht is voor preventie. Het voorkomen van schulden voorkomt een hoop zorgen, maar zorgt er ook voor dat er minder zorg nodig is. Doesburg zet al jaren het ondersteuningsprogramma Voorzorg in bij kwetsbare gezinnen die een baby verwachten. Dergelijke preventieve initiatieven willen we verder ontwikkelen. En preventief beleid is ook: mensen stimuleren om met weinig middelen toch gezond te koken.

Andere punten uit ons sociale programma:

 

  • We gaan samen met welzijnsorganisaties een plan maken om eenzaamheid – zowel bij jong als bij oud – beter in kaart te brengen en daar wat aan te gaan doen

 

  • We zetten in op behoud van de uitstekende Jeugdzorgvoorzieningen die we nu hebben. Die zijn een voorbeeld voor veel gemeenten en dat moeten we zo houden. Dus: handen af van ons Jeugdteam!

 

  • De cliëntondersteuning bij de Wmo kan beter. Wat ons betreft komen er extra Doesburgse vrijwilligers die als onafhankelijk begeleider bij keukentafelgesprekken aanwezig zijn 

 

  • Het ontwikkelen van innovatieve woonvormen zoals meer-generatie woningen waarin jong en oud samenwonen en elkaar helpen 

 

  • Het samen met ouderen oprichten van een denktank Vergrijzing. Deze groep gaat in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen van de vergrijzing voor de Doesburgse samenleving gaan zijn. Ze doet suggesties om Doesburg ook voor ouderen een prettige en leefbare stad te houden

 

  • Er komt een digitale sociale kaart op de website van de gemeente waar alle vrijwilligersorganisaties in de stad met hun website en gegevens te vinden zijn. Hierdoor kunnen nieuwkomers die in Doesburg wonen waarschijnlijk ook in contact komen met medeburgers, wat nieuwe ontmoetingen en contacten kan opleveren

 

  • Statushouders die in Doesburg komen wonen, worden door de gemeente optimaal ondersteund bij hun inburgering en het zoeken naar werk

bottom of page