Kernpunt 2: Tandje erbij als het gaat om verduurzaming
 

Een groene en duurzame samenleving is voor ons een belangrijke drijfveer. Op dit vlak heeft GroenLinks Doesburg haar sporen al verdiend, bijvoorbeeld met het initiatief voor de waterkrachtcentrale. Deze waterkrachtcentrale wordt nu werkelijk gerealiseerd!

In 2015 heeft Doesburg het Gelders Energie Akkoord ondertekend. Hiermee heeft de gemeente zich uitgesproken voor de doelstelling om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Om hier invulling aan te geven is voor de periode 2017-2022 in de Meerjaren Investeringsagenda (MIA) een aantal maatregelen voorzien. 

Maar het gaat traag met de uitvoering, Wij vinden dat de Doesburgse politiek de problemen nog te veel voor zich uitschuift. Daar moet een tandje bij! Daarom kiezen wij voor Doesburg 2030 energieneutraal! Het is tijd om extra gelden te reserveren en vaart te maken met de verduurzaming van:

  • de bestaande woningvoorraad;

  • het gemeentelijk vastgoed;

  • scholen;

  • bedrijven.

 
Het bovenstaande betekent onder andere dat de gemeente in overleg gaat met de woningcorporatie om sociale woningen te verbeteren en duurzamer te maken. Er wordt budget gereserveerd om te voorkomen dat de verduurzaming van huurwoningen leidt tot een lastenverzwaring van de huurders. 

De mogelijkheden voor huiseigenaren om hun huis te verduurzamen moeten worden uitgebreid. Ook moet de gemeente nu echt eens de hand in eigen boezem steken en het eigen vastgoed aanpakken. Concreet betekent dit dat we als PvdA/GroenLinks op korte termijn werk willen maken van:

  • Het energieneutraal maken van sportaccommodaties;

  • Uitvoeren van de energiebesparende maatregelen als deze een terugverdientijd hebben van 20 jaar of korter (in plaats van 7 jaar);

  • Toekomstige nieuwbouw uitsluitend energieneutraal en gasloos!