top of page

8. Een ondernemend Doesburg

Doesburg is een bedrijvige stad. Naast verschillende industriële sectoren, is met name het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Wat ons betreft wordt de lokale economie de komende jaren vooral gestimuleerd door ruimte te bieden aan innovatieve werkgelegenheidsprojecten die werk bieden aan zowel laag- als hoogopgeleiden.

 

Wat willen we nog meer?

 

  • We gaan onderzoeken hoe we met (nieuwe) circulaire bedrijven de lokale economie kunnen bevorderen. Circulaire bedrijven zijn gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen, vaak juist op lokaal niveau  

 

  • De gemeentelijke recreatiehaven bij de Turfkade moet zo snel mogelijk geld gaan opbrengen in plaats van – zoals nu het geval is – de gemeente geld te kosten

 

  • Uiteraard willen we de werkgelegenheid in Doesburg behouden en waar mogelijk stimuleren, maar niet tegen elke prijs. Bedrijfsuitbreidingen mogen niet ten koste gaan van het welzijn van burgers en van kwetsbare gebieden zoals de Fraterwaard en de Havikerwaard

 

  • Doesburg wordt een fairtrade-gemeente. Dat betekent dat lokale overheid, bedrijven en burgers samen de verkoop en de promotie van eerlijke producten willen vergroten 

 

  • We stimuleren bedrijven en burgers om vooral lokaal te produceren en lokaal te kopen

bottom of page