top of page

6. Een bewoonbaar Doesburg

Ook in Doesburg wordt het steeds lastiger goede en vooral ook betaalbare woonruimte te vinden. Voor de middeninkomens, maar zeker ook voor mensen met een laag inkomen is het vaak lang wachten totdat er woonruimte beschikbaar komt. Daarom is het goed dat in onze gemeente Woningbouwvereniging IJsselland actief is: zij zet zich volop in om woonruimte voor juist deze groepen voor elkaar te krijgen.

 

Daarnaast kennen we Woonservice IJsselland als een partij met een sociaal beleid met voldoende maatwerk en een goede partner als het gaat over verduurzaming. Wij willen dat de gemeente samen met IJsselland nog intensiever gaat kijken welke maatregelen er nodig zijn om juist bewoners met lage- en middeninkomens aan een huis te helpen. Wat ons betreft is in alle nieuwbouwprojecten minimaal 25 procent gereserveerd voor sociale woningbouw zodat er meer evenwicht ontstaat tussen ‘dure’ en ‘goedkope’ buurten en wijken.

 

Wij willen vooral ook dat jonge gezinnen in Doesburg blijven wonen of zich hier komen vestigen. Dus zetten we naast ‘traditionele nieuwbouw’ ook in op vernieuwende en meer sociale woonvormen, zoals meergeneratiewoningen, woonhofjes en (agrarische-) woongroepen. Ook willen we kijken of de bouw van tiny-houses in Doesburg nu echt een keer van de grond kan komen.

 

Wat willen we nog meer?

 

  • Bij verkoop van gemeentelijke bouwgrond krijgt woningbouwvereniging IJsselland wat ons betreft het eerste recht van aankoop 

 

  • De gemeente en woningbouwvereniging IJsselland trekken samen op in het verduurzamen van sociale huurwoningen

 

  • Op het terrein van voormalig basisschool De Horizon moet in overleg met de wijkbewoners ruimte komen voor een combinatie van wijkvoorzieningen en sociale en verbindende woonvormen, zoals bijvoorbeeld woonhofjes

 

  • Geen nieuwe pandjesbazen in Doesburg: het wordt verboden voor nieuwe particuliere huiseigenaren om hun huis niet zelf te gaan bewonen, maar te verhuren

 

  • Doesburgse verenigingen hebben recht op goede en passende huisvesting

 

  • In nieuwbouwprojecten moet minimaal 25 procent van de woningen circulair worden gebouwd (dus met gebruik van herbruikbare materialen) 

bottom of page