Thema Werk en Inkomen

  1. De sociale dienst moet niet alleen zijn gericht op het verstrekken van uitkeringen maar vooral op het vinden van werk. Dit kan worden gerealiseerd in samenwerking met het Werkgevers Servicepunt (WSP);

  2. Betere schulddienstverlening, met name aandacht voor voorkomen van schulden. Vooral jongeren komen tegenwoordig te snel in een schuldsituatie. Hier ligt een opgave voor de gemeente met educatie en ondersteuning;

  3. Bij signalen over schulden vanuit de woningcorporatie of nutsbedrijven wordt nu al het sociaal team betrokken. Dit is een mooie signaleringsfunctie die we verder willen uitbreiden door middel van een actief netwerk van vrijwilligers. Zo kunnen we vroegtijdig helpen;

  4. Verder verbeteren  van het armoedebeleid. Het vangnet voor Doesburg is goed op orde. Nu is het tijd om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar zijn tegenwoordig heel slimme mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld  via een pas die ‘meelift’  op de Doesburgse dukatenpas;

  5. Gelden die speciaal zijn bedoeld voor armoedebestrijding bij kinderen (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld ) worden ook uitsluitend daarvoor gebruikt;

  6. Doesburg houdt het groenbeheer beschikbaar voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan via de stadswerf en als Cambio-activiteit;

  7. Passend werk voor de meest kwetsbaren. Dat kan door afspraken te maken in de regio Liemers en met de opvolger van Presikhaaf (Scalabor). Doesburg heeft zelf ook leuke projecten, zoals de wasdienst en dagbesteding bij Philadelphia. Dit blijven we als gemeente ondersteunen;

  8. Wij kijken actief welke mogelijkheden er zijn voor regelarme bijstand. Ruimte om zelf iets op te bouwen of iets bij te verdienen met behoud van uitkering. Wij willen in de komende periode mensen ondersteunen om tijdelijk een inkomen te verwerven naast de uitkering om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We nemen de komende jaren de tijd om dit concreet uit te werken;

  9. Bevorderen (bijvoorbeeld door startsubsidies) van kleinschalig en particulier sociaal ondernemerschap;

  10. Opvang van statushouders: Doesburg heeft steeds in hoog tempo de opvang van statushouders geregeld en daar moeten we mee doorgaan. Integratie versnellen door ondersteuning bij het leren van de taal en het zoeken naar werk (project Taal, Werk en Toekomst).