top of page
_93A1974_NdJ.jpg

Nynke de Jong

Sinds 2011 woon ik met veel plezier in onze mooie stad en ik voel me een echte Doesburger. Meteen toen ik hier kwam wonen, ben ik me gaan inzetten voor de stad door me aan te sluiten bij de organisatie van de Doesburgse Hanzefeesten en het ondersteunen van de fractie en het bestuur van de PvdA. De afgelopen jaren heb ik me ingezet als raadslid in onze gezamenlijke fractie. Momenteel zit ik midden in mijn revalidatie van een ongeluk. Langzaam krabbel ik op en ben ik heel tevreden over wat ik nu kan. Ik verwacht binnenkort weer fulltime te werken als adviseur omgevingsbesturing en computeraanpassingen. De fractie ondersteun ik momenteel in mijn eigen tempo. Hopelijk vind ik de energie om ook in de raad weer actief te worden. Om invloed uit te oefenen moet je namelijk meedoen. De gemeentepolitiek is juist een plek waar onderwerpen aan de orde zijn die van invloed zijn op de directe leefomgeving. Ik ga de focus leggen op het waarborgen van sociale waarden binnen zorg, werk en inkomen en onderwijs, zodat de in te zetten middelen leiden tot een sociaal en toegankelijk Doesburg. Voor al het beleid geldt dat het gebruiken van kennis en ideeën van Doesburgers erg waardevol is. Het actief betrekken van de stad en in het bijzonder jongeren heeft mijn aandacht. Hierbij moet verder gekeken worden dan inspraakmomenten op het stadhuis, de drempel moet lager. Daarnaast is de steeds groter wordende kansenongelijkheid iets om blijvend voor te knokken. Plek zes op onze mooie lijst geeft mij nu de gelegenheid om alles uit mijn revalidatie te halen, maar maakt het niet onmogelijk om weer mee te doen.

bottom of page