top of page

5. Een leefbaar Doesburg

Doesburg is een stad die volop leeft en waar van alles wordt georganiseerd. En dat moet natuurlijk zo blijven. Dat kan wat ons betreft door te zorgen voor behoud van goede voorzieningen zoals de sporthal, het zwembad, de openbare bibliotheek en door alle ruimte te geven aan sport- en spelactiviteiten.

 

Ruimte moet er ook zijn voor de vele evenementen die er worden georganiseerd en voor de vele culturele instellingen en verenigingen die onze de stad rijk is. Wat ons betreft gaat de gemeente ook letterlijk ruimte vrijmaken voor de vele Doesburgse culturele verenigingen die nu nog slecht gehuisvest zijn of soms helemaal geen eigen onderkomen hebben. Wij willen dat Doesburg serieus gaat nadenken over een Doesburgs Cultuurhuis; waarin cultuurbeoefening en ontmoeting samenkomen. Dat Cultuurhuis zou in bestaande gebouwen van de gemeente kunnen komen of onderdeel kunnen worden van een nieuw te bouwen sportcomplex.

 

Wij willen ook aandacht voor de vrijwilligers die zich inzetten voor culturele activiteiten en voor de vele clubs die onze stad rijk is. Zij moeten door de gemeente optimaal worden ondersteund en alle medewerking krijgen bij het werk dat zijn doen en de initiatieven die zij ontplooien.

 

Doesburg is een stad met een grote cultuurhistorische waarde. Daar mogen we trots op zijn en we moeten maatregelen nemen om dat ook zo te houden. Wat ons betreft stelt de gemeente geld beschikbaar voor onderhoudssubsidies voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Ook gaat de gemeente eigenaren van monumenten helpen hun panden op een verantwoorde manier te verduurzamen. Om de ‘verrommeling’ van de binnenstad door onder meer terrasuitbreidingen tegen te gaan, gaat de gemeente in overleg met alle betrokkenen op zoek naar een structurele oplossing.

 

Wat willen we nog meer?

 

  • Versterk de functie van Jongerencentrum 0313, bijvoorbeeld door het ook open te stellen voor de regio en samen met andere jongerencentra grotere evenementen te organiseren 

 

  • Als bewoners dat willen, komt er in iedere wijk een ontmoetingsplek

 

  • Benoem een stadshistoricus die onderzoek gaat doen naar de geschiedenis (van bewoners) van onze binnenstad en onze wijken. De stadshistoricus gaat samenwerken met al bestaande initiatieven als ‘Het Huis Doesburg’ en ‘Doesburg Vertelt’ en bezoekt onder meer de basisscholen om over het verleden van Doesburg te vertellen

 

  • De gemeente is eigenaar van het laatste stukje stadsmuur dat Doesburg nog bezit. Om onherstelbaar verval tegen te gaan, wordt er zo snel mogelijk onderhoud gepleegd

  • Doesburg moet nog beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Bestaande buslijnen blijven hoe dan ook behouden en daarnaast wordt de dienstregeling in het weekeinde uitgebreid. 

 

  • Daarnaast ontwikkelen we nieuwe verbindingen, zoals een ov-pendeldienst voor toeristen. We onderzoeken of we hierbij gebruik kunnen maken van de parkeergarage in Dieren

bottom of page