Kernpunt 1: zorggeld blijft voor de zorg
 

Onder zorg verstaan we het hele sociaal domein. Het is dus ook zorg dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan kunnen vinden, dat de jeugd goede zorg krijgt en dat die jeugdzorg ook op het onderwijs aansluit. Gemeenten krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de zorg voor hun burgers. Daarom is het belangrijk dat we netjes en zorgvuldig omgaan met de beschikbare budgetten. En dat de zorgbudgetten ook echt voor de zorg worden gebruikt.  We zijn als gemeente Doesburg tegenwoordig namelijk medeverantwoordelijk voor goede zorg aan de Doesburgers! 
 
Het is onzeker of er in de toekomst voldoende budget beschikbaar is voor een sociaal beleid en voor zorg en welzijn. Jeugdzorg is een grote, moeilijk te voorspellen kostenpost. Veel gemeenten hebben nu al niet genoeg geld om goede jeugdzorg te geven. Dat kan ook ons overkomen als we geen spaarpotje opbouwen. Dat kunnen we doen door - als er in een begrotingsjaar een overschot blijkt te zijn - dit overschot niet te laten verdwijnen naar de algemene middelen. Want deze algemene middelen worden meestal gebruikt voor het dekken van tekorten op allerlei projecten die niets met sociaal beleid en zorg en welzijn te maken hebben. Dat is niet de bedoeling: zorggelden moeten ook voor de zorg worden gebruikt.
 
Er is nog een reden waarom het belangrijk is om te kunnen beschikken over een ‘spaarpotje’ voor de zorg. Met dit spaarpotje kan extra worden geïnvesteerd in preventieve maatregelen en innovatie. Preventieve maatregelen nu zijn nodig om onnodige zorgkosten straks te vermijden en innovatie is belangrijk om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Dat betekent:

 

  • Een versterkt armoedebeleid, gericht op ondersteuning en ontplooiing (het kunnen pakken van nieuwe kansen);

  • Een goede schulddienstverlening en vooral het voorkomen van schuldopbouw, werken aan preventie, ook bij lage schulden; 

  • Beter oud worden: aanpakken van eenzaamheid en administratieve rompslomp in de zorg voor ouderen.