top of page

Planning fractieoverleggen PvdA/GroenLinks

Tot nader order vinden fractie overleggen digitaal plaats. Fractie-overleggen zijn voor leden toegankelijk. Wilt u als niet-lid een overleg bijwonen of wilt u een onderwerp inbrengen, dan kunt u per mail contact met ons opnemen.

Maandagavonden, aanvang: 19.30 uur.

De stukken voor de commissie- en raadsvergaderingen vindt u op de website van de gemeente.

bottom of page