top of page

Doesburg moet bij aanpak Corona-crisis ook aandacht hebben voor kwetsbare groepen


De raadsfractie van PvdA/GroenLinks Doesburg roept het college van B&W op om in deze Corona-crisis vooral extra aandacht te hebben voor sociaal kwetsbare groepen. Ze heeft het college gevraagd op korte termijn met concrete maatregelen te komen om te voorkomen dat met name kwetsbare gezinnen en eenzame ouderen in de problemen komen.


Het Doesburgse college zegde eerder – in navolging van landelijke maatregelen - lokale ondernemers steun toe. PvdA/GroenLinks Doesburg kan zich hier prima in vinden, maar vraagt nadrukkelijk ook extra aandacht voor de sociale gevolgen van de Corona-crisis. De partij maakt zich zorgen om verschillende kwetsbare groepen in Doesburg, zoals eenzame ouderen, inwoners die afhankelijk zijn van de Voedselbank, Doesburgers in lastige gezinssituaties en medewerkers in de zorg.


PvdA/GroenLinks vraagt het college nu om te bekijken hoe die kwetsbare Doesburgers extra ondersteund kunnen worden zodat ze niet in een sociaal isolement belanden. Ze wil dat het college hierover zo snel mogelijk in overleg gaat met belangengroepen, organisaties en diensten. Ook wil PvdA/GroenLinks dat de gemeente direct in contact treedt met deze groepen, inventariseert waar de grootste problemen liggen en daarop actie onderneemt. De partij wil dat – in navolging van maatregelen voor ondernemers – ook gekeken wordt naar extra maatregelen en fondsen voor kwetsbare Doesburgers die als gevolg van deze crisis in acute (financiële) problemen komen.

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page