top of page

Wij! Sociaal?


PvdA/GroenLinks fans

Tijdens de begrotingsraad van 31 oktober vroeg de oppositie en dan met name het CDA zich af waar het sociale gezicht van het college oftewel onze fractie is. Ik was erg blij met deze vraag omdat ik ik daarmee de gelegenheid kreeg om onderstaande reactie te geven en daarmee smoel kon geven aan het sociale gezicht van de coalitie.

De tekst van de Algemene Beschouwingen die wi in de begrotingsraad hebben uitgesproken vindt u hier. Het zorghuis in Doesburg staat, dat staat als een huis. De diverse regelingen zijn ruimhartig en worden door onze inwoners als goed beoordeeld. Ook blijkt, uit het binnen de perken blijven van de tekorten op jeugd, dat het preventieve beleid in Doesburg goed vorm krijgt. Bezuinigt Doesburg dan niet op de zorg? Nee, elk jaar wordt er meer geld uitgegeven aan programma vier.

Doesburg heeft een structurele financiële uitdaging door de de toename van de kosten van de zorg en tegenvallers. Hiervoor heeft het college de afgelopen maanden gekeken waar er mogelijkheden zijn. Er is een belangrijk verschil tussen de structurele, jaarlijks terugkerende uitgaven en de pot geld (algemene reserve) waaruit we putten voor investeringen. Programma vier omvat een groot deel van de begroting. Logisch dat daar ook naar gekeken wordt. Wij zouden het slecht bestuur vinden om niet benutte potjes in stand te houden om dan vervolgens pijnlijke maatregelen moet komen. Buurgemeente denken bijvoorbeeld aan drempelverhogende maatregelen om de toestroom naar voorzieningen omlaag te brengen. In Doesburg is dit absoluut niet aan de orde.

De enige voorgestelde wijzigingen binnen het sociaal domein die echt tot een beleidsverandering leiden zijn de bibliotheek en het algemeen maatschappelijk werk en de sociale raadslieden. Het belangrijkste is dat de bibliotheek open blijft. Deze zal samen met het college omgevormd worden van een boeken bieb naar een maatschappelijke plek.

Het punt wat wij ingewikkeld en onwenselijk vinden is een aanpassing van het voorzieningenniveau van maatschappelijk werk en sociale raadslieden. Daarom hebben we een motie opgesteld dat het college oproept om in 2020 met een plan te komen. Wat wij van het allergrootste belang vinden is dat hierbij het voorzieningenniveau op peil blijft en dat de kwetsbare inwoners van Doesburg hulp kunnen blijven krijgen in de complexe wereld van inkomensregelingen.

Het in stand houden van potjes die niet gebruikt worden is oud denken. Wat wij sociaal belangrijk vinden is dat iedereen in Doesburg die zorg of hulp nodig heeft. Onze gezonde algemene reserve staat hiervoor garant.

Zijn wij sociaal? Zeker weten!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page