top of page

Coalitieakkoord 2018-2022 Doesburg: ‘Vol energie!’


Stadspartij Doesburg, PvdA/Groenlinks en de VVD vormen de nieuwe coalitie in Doesburg. De partijen hebben een akkoord gesloten waarin zorg voor inwoners en de energietransitie de belangrijkste thema’s zijn. Namens de coalitiepartners gaan de volgende wethouders met deze opgaven aan de slag: Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg), Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) en Ellen Mulder-Metselaar (VVD).

‘Vol energie!’ is een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling.

Een grote opgave voor Doesburg is het verduurzamen van de woningvoorraad en de bedrijfsvoering van ondernemers en instellingen. Bestaande huur- en particuliere woningen dienen – bijvoorbeeld met hulp van duurzaamheidsleningen - beter geïsoleerd te worden en waar mogelijk ook voorzien van duurzame energiebronnen. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer. De verduurzaming moet per saldo niet leiden tot een verzwaring van de woonlasten.

Na de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes beslaat de zorg voor inwoners inmiddels bijna 60% van de gemeentelijke begroting. Het verder verfijnen en verbeteren van deze zorg staat hoog op de agenda. Andere prioriteiten zijn het tegengaan van eenzaamheid bij met name ouderen, het bevorderen van een gezonde levensstijl onder inwoners, en ruimere openingstijden en verbreding van de doelgroep bij jongerencentrum 0313.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs Bestuurlijke aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Coördinatie handhaving, Communicatie, Bedrijfsvoering, Informatisering en automatisering, Monumentenzorg, Personeel en organisatie, Bibliotheek. Projecten: Digitale dienstverlening en digitaal werken, Procescoördinatie omgevingswet.

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort Volksgezondheid, Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte en openbaar groen, Wmo, Financiën, Subsidies, Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties. Projecten: Vitale Binnenstad, Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat, Herinrichting openbaar gebied Beinum, Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg, Omgevingswet (exclusief procescoördinatie).

Wethouder Peter Bollen Onderwijs, Doelgroepenvervoer, Wijkgericht werken, Jeugd, Welzijn, Duurzaamheid en Milieu, Natuurbeheer, water en riolering. Projecten: Beleef de Linies, Energietransitie/routekaart, Grootschalige opwek duurzame energie, Integrale Kind Centra (IKC’s).

Wethouder Ellen Mulder-Metselaar Economie en werk & inkomen, Ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Bouw- en woningtoezicht, Nutsbedrijven, Toerisme, Kunst en cultuur. Projecten: Woningbouw Beinum-West, Herontwikkeling centrum Beinum, Herontwikkeling locatie Halve Maanweg, Herontwikkeling Koppelweggebied, Herinrichting Turfhaven, PéGé-woningen, Revitalisering bedrijventerrein Beinum, Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg, Glasvezel buitengebied, Doesburg Werkt!

De link naar het coaltieakkoord is:

https://www.doesburg.nl/home/coalitieakkoord_3379/

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page