top of page

Geen Manhattan aan de IJssel


De Sluyswachter Doesburg

In februari van dit jaar heeft de raad de gebiedsvisie 'De Blauwe Knoop' vastgesteld. In de raad van 25 oktober ligt de uitwerking van de woningbouw op een prachtig stuk Doesburg voor. Het gaat om de strook tussen de oude ijssel en de lage linie.

De uitwerking ziet er wat ons betreft veelbelovend uit. De stoere en groene industriële stijl, de speelse variatie in hoogte en soorten woningen zoals de meer-generatiewoningen, de doorkijken zijn elementen die ons zeer aanspreken.

Het project zal leiden tot een doorstroming op de woningmarkt, is het niet direct dan wel indirect. Dit kunnen we goed gebruiken. Een kleine aantekening vinden we in de eerder geschetste koppeling met het water. Zoals bijvoorbeeld het fietsen langs de Ijssel. Dit wordt erg lastig.

PvdA/GROENLINKS vinden het prettig dat er in de lijn van de motie meer varianten uitgewerkt zijn en we waarderen het zeer dat we van het college het mandaat krijgen om onze voorkeur uit te spreken. Om van dit gebied een mooi plekje Doesburg te maken is het van belang dat we de juiste keuze maken, we moeten er tenslotte voor vele jaren woonplezier hebben en met plezier naar kunnen kijken. Kortom we moeten er trots op kunnen zijn.

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie is een duidelijke motie vastgesteld. Deze motie ligt daar niet voor niets. We hebben deze destijds opgesteld om te voorkomen dat het plan te massaal wordt. Echter, de informatie die voorlicht is erg sturend naar de variant waarbij, als we daar voor zouden kiezen, de motie naast ons neer zouden leggen.

Onze fractie heeft de voorgestelde plannen toch met een open blik bekeken. Dus niet op voorhand afgeschoten omdat het niet in lijn van de motie zou passen. We hebben met de tablet in de hand het gebied bezocht. In de commissie leek de discussie om het volgende te gaan. Of we houden de motie aan of we kiezen voor 20 extra woningen die Doesburg mag bouwen. Immers de optie met 6 woonlagen en 100 woningen is geen goede optie. en extra duurzaamheidsmaatregelen.

Natuurlijk gunnen we Doesburg 20 extra woningen. Ook begrijpen we dat vanuit de financiën geredeneerd er zoveel mogelijk woningen moeten komen. Eerder was al vastgesteld dat de woningen gasloos en conform een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) waarde van 0.4 gebouwd gaat worden. In een brief schetst de projectleider de ambitie om te willen werken met de vanaf 2020 geldende norm van een energieprestatiecoficient van 0.0. De onderbouwing om dit alleen te kunnen realiseren bij 100 woningen vinden we te mager onderbouwd om dit doorslaggevend te laten zijn in de keus. Mede omdat het realiseren van 0.0 uitdagender en kostbaarder wordt wanneer je dit met meer dan 5 bouwlagen realiseert. Maar de ambitie om te gaan voor EPC 0.0 oftewel Bijna Energie Neutraal Gebouw spreekt ons zeer aan. We roepen de projectleider op om - wanneer er gekozen wordt voor L6 80 ook de uiterste duurzaamheid na te streven. Zeker in het licht dat alle nieuwbouw in 2020 aan de BENG norm moet voldoen.

Maar wij hebben ook breder gekeken en vinden dat de aandacht voor zichtlijnen en openheid wat past bij het bijzondere gebied gewaarborgd moet blijven. Geen Manhattan aan de Oude IJssel. Dit maakte destijds dat we de motie opgesteld hebben. De Variant L8 100 schetst naar onze mening een te massale bebouwing, zeker als je bedenkt dat het gebouwde gebied 1.5 m opgehoogt gaat worden. Niet alleen de hoogte van 8 bouwlagen maar ook de rest van het ontwerp vinden we erg massaal. Wij prijzen het college dat zij haar nek heeft uitgestoken om in samenwerking met de regio het contingent te verhogen maar zijn er niet van overtuigd dat er in de toekomst zich geen kansen meer voordoen om wederom een contingent te verkrijgen.

Nogmaals vinden we de uitwerking van de woningbouw erg aansprekend en danken we het college dat ons een keus wordt voorgelegd. Deze beslissing is niet niks. In de raad van 25 oktober schept de raad een kader die de projectontwikkelaar onder de arm meeneemt voor een verdere detaillering van het plan. De hoogte, doorzichten en massaliteit maakt dat we kiezen voor de variant 6l 80.

We wensen de betrokken veel succes met het verder invullen van het stedenbouwkundig paspoort in aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan en zien dit met veel belangstelling tegemoet.

Zie ook: https://www.gelderlander.nl/doesburg/slechts-80-huizen-aan-koppelweg-in-doesburg-geen-manhattan-aan-de-ijssel~aad046b0/

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page