top of page

4 miljoen voor de Ooi!Dat is veel geld en waarvoor? Het antwoord is simpel. Het rijk geeft 4 miljoen om in de wijk de Ooi de warmte in huis betaalbaar te houden en CO2 vrij maken!

Er zijn vele manieren om de huizen in Doesburg te verwarmen. Daarvoor wordt in 2021 ook een beleid opgesteld onder de naam ‘Transitie Visie Warmte’. Daar kan iedereen nog zijn/haar inbreng voor geven. Voor de wijk de Ooi is er al veel duidelijk. Technisch gaat dat het beste met de warmte uit het water van de oude IJssel. De achtergrond van de techniek vindt u in de bijlage. Het gaat om aquathermie, ofwel TEA. We hebben dat onderzocht met alle mogelijke partners, te weten:


 • Woonservice IJsselland

 • Waterschap Rijn IJssel

 • De wijkraad en de bewoners van de Ooi

 • Aliander

 • En zelfs met Rijkswaterstaat

Omschakelen van verwarming van gas naar een nieuw systeem kost altijd geld. Dus hoe hou je dat betaalbaar, met name voor de burger. De rijkssubsidie ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)’ helpt om die vraag op te lossen. Met de subsidie die zij geven kunnen de projecten woonlasten neutraal de omschakeling maken. Vorig jaar is er door het ministerie van binnenlandse zaken voor het eerst zo’n PAW subsidie uitgeschreven en kwamen de eerste plannen “rijp en groen” voor die subsidie in aanmerking. Daar heeft men van geleerd. Bij de tweede uitschrijving waren de eisen voor inschrijving een stuk strenger. Doordat we in Doesburg tijdig met de voorbereidingen zijn begonnen hebben we een goede aanvraag in kunnen dienen. Van de 71 inschrijving zijn er 19 gehonoreerd. Daar het kleine Doesburg bij! Het rapport van de adviescommissie was lovend over:

 • De degelijkheid van de aanvraag, de goede technische onderbouwing en de goede BU-case;

 • Het werken met aquathermie , wordt gestimuleerd. Nederland heeft veel rivieren en daar kan veel warmte uitgehaald worden. Er is dus ook nog meer perspectief voor Doesburg met warmte uit de IJssel;

 • De zeer goede aanpak voor de participatie van de burgers, met tijdig betrekken en tijdens het traject een wijkregisseur en wijkcoach.

Ze waren onder de indruk van de degelijke inzending door zo’n kleine gemeente als Doesburg.

Allemaal leuk en aardig en we zijn er ook best trots op, maar waar het om gaat is dat deze 4 miljoen gaat helpen de CO2 vrije warmte in de huizen van de Ooi voor langere tijd betaalbaar gaat blijven. Dat is de doelstelling van dit project. Zonder die 4 miljoen gaat het bij de Ooi , met de vele huizen uit de jaren zestig en zeventig, veel moeilijker lukken. Wat gaat er dan gebeuren?


Om het warme water uit de oude IJssel in de zomer op te slaan in de grond en er in de winter weer met dezelfde temperatuur uit te halen, is het nodig een heel systeem met een paar grote warmtepompen en eenheden leiding netwerk aan te leggen. Dat is een groot project wat veel voorbereiding vergt. Er zal de eerste jaren nog geen schop de grond in gaan. Er moeten van alles eerst geregeld worden. Wie financiert het project van in totaal 27 miljoen? Wie krijgt er de zeggenschap over? Wie gaat het uitvoeren? Wie zorgt voor de service en betalingen? En ga zo maar door.


Nog genoeg werk aan de winkel dus, maar daarmee staan we wel aan de vooravond van een snelle start met het CO2 vrij verwarmen van Doesburg!

Peter Bollen

Wethouder Doesburg

Een technische redenatie als achtergrond:

Warmte in huis is een basisbehoefte. Je kunt niet zonder. In de afgelopen decennia zijn we voor de warmte afhankelijk geworden van het gas. Helemaal geen slechte oplossing als je die vergelijkt met bv onze oosterburen die de afhankelijk zijn geworden van bruinkool. Gas mag dan wel niet op vele onderdelen zo vervuilend zijn, maar het produceerde wel degelijk CO2 bij verbranding. Willen we niet dat de aarde opwarmt, met als gevolg grote weersveranderingen in de wereld en ongekende migratiestromen, dan zullen we toch echt de doelstelling van 2050 CO2 neutraal moeten halen!!


De opwekking van elektriciteit wordt veel over gesproken, denk aan zonnepanelen op het dak, zonnevelden en windmolens. Maar CO2 vrij warmte in huis is wellicht een veel groter vraagstuk! De energievraag voor warmte is behoorlijk groter dan de vraag aan elektriciteit, heden ten dagen. Hoe krijg je een alternatief voor gas in al die huizen? Je kunt natuurlijk alles op elektrisch zetten, maar daar is het leidingnet niet op berekend en ook niet snel genoeg aan te passen. Tevens moet je dan naar twee tot drie keer zo veel windmolens en zonnepanelen, of er moet enorm geïnvesteerd worden in kernenergie. Dus elektrisch huizen verwarmen is de moeilijkste en duurste oplossing.

Er is voor Doesburg een warmtekaart opgesteld. Daar kun je zien waar in Doesburg de warmtebronnen bevinden. Dan is al snel duidelijk welke bronnen geschikt zijn. Ik loop ze even na:

 • Afval verbranding (AVR) in Duiven. Restwarmte naar Doesburg transporterende via warmteleiding en een leidingnet naar de woning brengen. Een warmteleiding naar Doesburg leggen is niet haal- cq betaalbaar;

 • Waterstof door de leidingen: mogelijk na 2030. De schoon opgewekte waterstof is geschikter voor mobiliteit en zware industrie. Alle innovatieve ontwikkelingen zijn vooralsnog daarop gericht.

 • Biogas. Het grondgebied van Doesburg is niet zo groot. Biogas uit snoeihout in de buurt, geeft niet genoeg om de warmtevraag van Doesburg te beantwoorden. En het materiaal van ver halen is niet verantwoord en staat ter discussie;

 • Geothermie. Dan praat je over diepe geothermie. Het kost miljoen om te onderzoeken of warmte uit de aarde ook kan. Er is een lijst van plekken waar dat onderzoek gedaan gaat worden en Doesburg staat niet voorop die lijst. Dus de komende jaren, geen optie;

 • TEA. Dat staat voor Thermische Energie uit Afvalwater. Wellicht heeft u het niet zo in de gaten maar er stroomt warm water door het riool. Voor Doesburg worden die verzameld voordat deze naar de zuivering in Olburgen gaat. Bij dat verzamel punt is er mogelijk warmte uit te halen wat je kunt gebruiken voor beperkt aantal huizen of bedrijfsruimten;

 • TEO. Dat staat voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Er stroomt water door de IJssel en Oude IJssel. Dat water wordt in de zomer opgewarmd door de zon en kan oplopen tot 20 Celsius. Als je dat water in de grond pompt, op een redelijke diepte, dan blijft dat water die warmte vasthouden. In de winter kun je die weer oppompen en verder verwarmen, met warmtepompen tot 70 Celsius. Die vervoer je via een goed geïsoleerde warmtenet naar de huizen en kunnen gebruikt worden voor de bestaande verwarming (CV) en warmwatergebruik. Huizen dien goed geïsoleerd zijn en bv vloerverwarming hebben kunnen de warmte terug brengen tot 30 Celsius en zijn dan voordeliger.

De opgestelde warmte kaart geeft aan dat met name de IJssel en de Oude IJssel de meeste warmte potentieel hebben, genoeg om heel Doesburg te verwarmen met TEO. Het ligt dus erg voor de hand dat de wijken aan deze rivieren in de komende jaren daar gebruik van zouden kunnen maken.Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page