top of page

Eerlijke informatie voor 11.334 Doesburgers, ook over uitbreiding bedrijvigheid in de Fraterwaard!


Op 1 januari van dit jaar telde Doesburg 11.334 inwoners en alle volwassen Doesburgers gaan op 21 maart naar de stembus. De voorbeschouwingen en campagnes zijn begonnen, dat is te merken in de gesprekken, op twitter, facebook en de stukjes in de krant. Als PvdA/GROENLINKS vinden we dat de politiek moet gaan over de lastige inhoudelijke onderwerpen en kiezen er voor om onze campagne enkel op de inhoud te richten en niet op onderlinge verwijten en politieke machtsspelletjes.

Vorige week werd PvdA en GROENLINKS in de media verweten tegen de uitbreiding van Rotra/Ubbink te zijn, wat niet waar is! Ik kan me voorstellen dat de Doesburgers zich afvragen hoe dat zit? Daarom de feiten op een rij.

Wij zijn altijd erg enthousiast geweest over de mogelijkheden van werkgelegenheid bij de uitbreiding van Rotra en Ubbink. In de stukken voor de raad, alweer bijna een jaar geleden staat dat deze uitbreiding honderden banen zal opleveren. Als er dan ook nog banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt bij zouden kunnen zitten, vindt PvdAG/ROENLINKS Doesburg dat van zeer grote waarde.

We hebben echter nog geen concrete aanwijzingen dat die beloften ook worden ingevuld. Daar willen we dus duidelijkheid over! Daarom hebben we een motie in de raad gebracht om de gewenste duidelijkheid over de werkgelegenheid te krijgen. Die motie kon op een meerderheid in de raad steunen.

Iedereen die zich in het onderwerp van over uitbreiding Rotra/Ubbink in de Fraterwaard wil verdiepen, komt er snel achter dat het een ingewikkeld vraagstuk is met echt lastige tegenstellingen. Er zijn drie hoofdlijnen in dit lastige en complexe onderwerp:

1. Hoe gaat het eruit zien met grote fabriekshallen op die plek? Ik begrijp dat er meerdere studies zijn over hoe het er uit komt te zien en hoop dat er snel duidelijkheid over het voorkeursontwerp komt. Pas dan kunnen Doesburgers oordelen over de gevolgen voor de omgeving. 2. Hoe zit het met de werkgelegenheid en economische meerwaarde? Over deze vragen willen we zo snel mogelijk duidelijkheid. Gaat het bij die honderden banen over nieuwe werkgelegenheid in de nieuwe hallen of over de uitbreiding van de beide internationale bedrijven? Worden het hallen met volledig geautomatiseerde logistieke systemen of komt er ook gewoon werk wat met de hand gedaan gaat worden? Wat is de waarde van dit logistieke knooppunt aan het water voor Doesburg en de regio? Wat is het risico dat deze bedrijven de productie gaan verplaatsen? Wordt dat in Doesburg beslist of op het internationale hoofdkantoor? Welke strategische visie hebben de bedrijven over 5 of 10 jaar? Graag duidelijkheid over dit soort vragen!! 3. Hoe zit het met de uitbreiding in een aangewezen natuurgebied? De natuurwaarden is een hoofdstuk apart. De Fraterwaard is niet zonder reden aangewezen als Europees natura 2000 gebied! Welke natuurwaarden dreigen te verdwijnen en wat is er te doen om de natuurwaarden te vergroten in de Fraterwaard? Deze vragen moeten beantwoord worden vanuit een heldere visie op de Fraterwaard en niet enkel vanuit de uitbreiding van bedrijvigheid. Daar gaan we als PvdA/GROENLINKS initiatieven toe nemen in de raad. Later hierover meer!

Er is nog veel helder te krijgen en we kunnen als Doesburgse politiek niet alle informatiebehoefte vooruitschuiven. De verkiezingen zijn in maart en niet over twee jaar! De kiezer die een echt Doesburgs onderwerp als de uitbreiding in de Fraterwaard belangrijk vindt, heeft recht op objectieve, goede en heldere informatie en dat is wat wij als PvdA/GROENLINKS voor elkaar proberen te krijgen. Dat is in het belang van alle 11.334 Doesburgers!


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page