top of page

Antwoorden van PvdA/GROENLINKS op vragen van de SGRD


Vraag 1. Wat staat er specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten in uw verkiezingsprogramma?

Er staat op meerdere plekken iets over chronisch zieken en gehandicapten. Ons eerste speerpunt is in ieder geval om de gelden die de gemeente krijgt te beschermen voor de zorg c.q. sociaal domein. We willen voorkomen dat gelden zich vermengen in de algemene middelen van de gemeente en voor alles gebruikt kunnen gaan worden.

Verder een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma:

  • Waarborg de toegankelijkheid van de WMO-zorg. Dus geen belemmeringen door stapeling van zorgkosten, te hoge eigen bijdrage of eigen risico;

  • Maatwerk: de WMO moet aansluiten op de thuissituatie. Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zorgtaken zelf te doen als ze het eigenlijk niet aankunnen. De gemeente moet daarom genoeg geld reserveren om het leven en welzijn van deze mensen te verbeteren

  • Bij Philadelphia wordt een wasdienst gedraaid met mensen in de dagbesteding. Een mooi project dat uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld met klanten uit de groep ‘hulp bij het huishouden’ in de WMO

Vraag 2. a. Kent u het ‘VN-verdrag voor mensen met een handicap’? Vraag 2. b. Weet u wat dit verdrag inhoud? Vraag 2. c. Wat gaat u met dit verdrag doen de komende vier jaar?

Ja, hier hebben we van gehoord. Toen de tweede kamer met de ratificatie instemde, hebben we samen met de SP in maart 2016 de fysieke toegankelijkheid aan de orde gesteld. Het komt een op neer dat alle mensen toegang moeten hebben tot alle plekken en posities in de samenleving. Dus alle belemmeringen waardoor gehandicapten niet kunnen deelnemen aan de samenleving moeten worden weggenomen. Dat zal niet meteen kunnen, soms zijn dat kostbare ingrepen, maar het zal altijd de inspanning moeten zijn om dat wel te doen. Is het niet nu, dan moet de vraag beantwoord worden, wanneer wel!

We gaan verder op het spoor om alle gebouwen toegankelijk te maken. Dat doen we door particulier bezit te blijven aanspreken op verbeterpunten in de gebouwen en tevens alle overheidsgebouwen geschikt te maken. Vervolgens is er nog een vervoersvraag. Die is voorlopig opgelost door de WMO-pas. Hierdoor kan iedereen vervoerd worden naar plaats van bestemming. Dat is met speciale busjes. De volgende stap is het openbaar vervoer geschikt te maken voor mensen in rolstoelen dat is echter een zaak van lange adem en in samenspraak met de regio!

Vraag 3. Waar moet voor u de nadruk op liggen bij de nieuwe coalitie na de verkiezingen in Doesburg als het gaat om mensen met een beperking?

Wij van PvdA/GROENLINKS vinden het belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor mensen met een beperking. Dat betekent dus dat de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet goed moeten worden uitgevoerd. Werk is vaak een cruciale factor voor een goed leven. Iedereen, dus ook met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking, moet in de huidige economie toch aan het werk kunnen. Daarom hebben wij in onze speerpunten opgenomen: (hieronder citaat uit ons verkiezingsprogramma)

Kernpunt 3: betaald werk voor iedereen! Met de opkomende economie moet het streven zijn dat iedereen aan het werk kan. Werkloosheid kan namelijk leiden tot veel problemen. Voor de gemeente leidt dat vaak tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan uitkeringen. Maar werkloosheid heeft ook effect op de jeugdzorg en de schulddienstverlening.

Voor sommigen blijft het moeilijk een betaalde baan te vinden. Zij verdienen ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mensen met een handicap of met psychische problemen. Denk ook aan mensen die al lang zonder werk hebben gezeten of die de huidige hoge werkdruk niet aankunnen. Mensen in de stress, die zich elke dag zorgen moeten maken of ze rond kunnen komen, moeten kunnen rekenen op ondersteuning om uit de misère te komen. Wat willen we hiermee bereiken in Doesburg?

  • Geen wachtlijsten gehandicapten mensen met een arbeidsbeperking (wajong, garantiebanen);

  • Meer werkplekken voor gehandicapten mensen met een arbeidsbeperking;

  • Een sociale dienst die succesvol is op de regionale arbeidsmarkt;

  • Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat om toerisme, horeca en detailhandel.

Vraag 4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen met een beperking toch hun afval kwijt kunnen?

We vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig kan leven. Dat betekent ook dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen afval. Die moet dan wel toegankelijk zijn voor iedereen en dat betekent dat containers binnen een redelijke afstand bereikbaar moeten zijn. Bij afval- en milieudiensten zijn er drie invalshoeken, te weten: De efficiënte afvoer, het milieu en de burger. Voor de laatste moet het betaalbaar en eenvoudig te doen zijn. Daar is een efficiënte organisatie van de afvoer voor noodzakelijk, maar die efficiëntie mag niet doorslaan, zodat het voor burgers die lichamelijke beperkingen hebben, of gewoon niet meer zo goed ter been zijn, niet meer zelf hun eigen afvalbak kunnen wegbrengen.

Vraag 5. Hoe gaat u bewerkstelligen dat mensen met een beperking net zoals valide mensen in het centrum naar het toilet kunnen in plaats van helemaal naar 'De Bleek' te moeten?

De toilet op de Bleek is een goede zaak, zeker voor toeristen die daar parkeren en onze mooie stad bezoeken. Het is echter geen oplossing voor mensen die in de binnenstad zijn en niet zomaar een hele afstand naar de Bleek kunnen lopen. Gelukkig zijn er goede verwijzingen (groene bordjes in de stad) die wijzen naar het Stadhuis en horeca gelegenheden. Het stadhuis is echter niet altijd open en de toiletten horeca zijn niet toegankelijk voor mensen met een zware handicap en bijvoorbeeld in een grote elektrische stoel zitten. Daar is een grote ruimte voor nodig en die is er enkel op het stadhuis.

Nu het geld besteed is, opgegaan aan alle beslommeringen en de tijdelijk plaatsing op de Bleek, is er geen geld over voor een toilet in de binnenstad. Daarom willen wij de (horeca-) ondernemers in de binnenstad uitdagen met passende oplossingen, ook voor mensen met een zware handicap. Deze werkwijze hebben wij als PvdA/GROENLINKS succesvol in een motie in de raad goed gekeurd gekregen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page