top of page

De Rentmeester van de Stichting Twickel roept de politiek in Doesburg op: laat Doesburg en de Frater


Rotra en Ubbink zijn voor Doesburg belangrijke bedrijven met veel werkgelegenheid. Beide bedrijven willen graag uitbreiden in de Fraterwaard. De Fraterwaard is in bezit van de Stichting Twickel. PvdA/GROENLINKS wil de uitbreidingswens zorgvuldig bekijken want er zijn veel belangen in het geding. Behalve werkgelegenheid gaat het om de belangen van de agrariërs, de natuur en het landschap.

Over de agrariërs, de natuur en het landschap is de Stichting Twickel als eigenaar natuurlijk het beste geïnformeerd. Vandaar dat PvdA/GROENLINKS de stichting heeft uitgenodigd om de politiek bij te praten over de Fraterwaard. De rentmeester van de stichting, Egbert Jaap Mooiweer, was hiertoe graag bereid.

Voor het gesprek met Mooiweer heeft PvdA/GROENLINKS alle fractievoorzitters en fractieassistenten van alle politieke partijen uitgenodigd. Alle partijen, met uitzondering van de Stadspartij Doesburg, hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt.

Op dinsdag 21 februari was het zover. Op deze avond heeft de heer Mooiweer eerst wat verteld over de geschiedenis en de doelstellingen van de Stichting Twickel. In het kort is het doel van de Stichting de instandhouding van het natuurschoon en het landschappelijke karakter van de landgoederen die in bezit zijn. In de nabijheid van Doesburg gaat het behalve de Fraterwaard om het gebied dat is ingeklemd tussen de IJssel en de N317 en de Carolinaberg ten zuiden van Dieren.

In de Fraterwaard speelt landbouw een belangrijke rol, maar daarnaast is het gebied belangrijk voor waterberging en de natuur. Het is een Natura-2000 gebied. In een dergelijk gebied zijn ontwikkelingen als een nieuw bedrijventerrein in principe niet mogelijk. Door de schaal van de gewenste bedrijfsbebouwing (22 meter hoog plus 6 meter maaiveldophoging) zal deze niet landschappelijk in te passen zijn. Het stoplicht staat volgens Mooiweer 3 keer op rood: rood als het gaat om de waterberging, rood als het gaat om de natuurwaarden en rood als het gaat om het landschap. Hij begrijpt dan ook niet waarom de politiek de bedrijfsuitbreiding überhaupt overweegt.

Uit het betoog van de rentmeester wordt dus duidelijk dat de voorgenomen uitbreiding van Rotra en Ubbink haaks staat op de hoofddoelstelling van de Stichting Twickel. De Stichting Twickel zal zich dan ook om die reden met hand en tand verzetten, mocht het komen tot een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de uitbreiding van Rotra en Ubbink. Een kostbaar en jarenlang slepend juridisch gevecht is dan denkbaar waarvan vooral juristen profiteren.

Mooiweer zou de tijd, het geld en de energie liever gebruiken om in de Fraterwaard zijn ideaal te realiseren, namelijk natuurinclusieve landbouw. Er kan volgens Mooiweer worden gekomen tot een plan waarin Doesburg en de Fraterwaard veel meer voor elkaar gaan betekenen dan nu het geval is. De Fraterwaard zou daarvoor beter beleefbaar moeten worden door een beperkte openstelling (fiets en wandelpad), één en ander uiteraard in goed overleg met de eigenaar Stichting Twickel.

Dat sluit goed aan bij de motie die PvdA/GROENLINKS samen met de SP op donderdag 22 februari in de raad van de gemeente Doesburg heeft ingediend. In die motie wordt opgeroepen om samen met de Stichting Twickel en de agrariërs de Ruimtelijke Structuurvisie 2030 voor de Fraterwaard verder uit te werken. Met steun van D66 is deze motie aangenomen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page