top of page

Uitbreiding Rotra en Ubbink in de Fraterwaard: nee, tenzij


Fraterwaard

De Doesburgse bedrijven Rotra en Ubbink willen uitbreiden in het natuurgebied De Fraterwaard. PvdA/GroenLinks wil dat er goed gekeken wordt naar de effecten die dit heeft op de natuur en het landschap. Hoeveel banen gaat die uitbreiding nou écht opleveren?

Met Rotra en Ubbink hebben we twee prachtige bedrijven in Doesburg, die goed zijn voor de werkgelegenheid. Daar sluiten we als PvdA/GroenLinks zeker onze ogen niet voor. Maar duidelijk is ook dat een uitbreiding van de bedrijven een grote impact heeft op de natuur en het landschap. Dat levert een lastig dilemma op. Dat vergt volgens PvdA/GroenLinks een zorgvuldige afweging.

De Fraterwaard is een beschermd natuurgebied met een Natura-2000-status. Dat betekent dat uitbreiding wettelijk niet mogelijk is tenzij er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Hier geldt dus het principe: nee, tenzij.

Voor een zorgvuldige afweging moet er een bevredigend antwoord komen op een groot aantal vragen, bijvoorbeeld: ontstaan in Doesburg aantoonbaar een wezenlijk aantal nieuwe banen? Past de nieuwe bebouwing eigenlijk wel in het landschap? Is binnen de Fraterwaard een overtuigende natuurcompensatie mogelijk en wat betekent dat voor de agrariërs? Welke kansen liggen er nu nog voor verschillende functies (natuurontwikkeling, waterberging, recreatie en duurzame energieopwekking, landbouw) die mogelijk verloren gaan bij bedrijfsuitbreiding? PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen maanden met succes een aantal moties ingediend die het college opdragen deze kwesties serieus te gaan onderzoeken.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page