top of page

Samen speeltuinen vormgeven.


Spelen bewegen en ontmoeten.

Een goed gekozen titel voor een integraal beleidsplan dat raakvlakken heeft binnen het fysiek en sociaal domein. Goede contacten, blijven bewegen en gezond eten zijn belangrijke elementen om prettig oud te worden. Daarnaast is de huidige speeltuin voor een plek waar kinderen hun wijkgenootjes ontmoeten. Van het woord spelen wordt ik vrolijk terwijl bewegen al gauw als iets wat moet is. Persoonlijk probeer ik altijd te blijven spelen, best leuk om af en toe van de kabelbaan te gaan. Een mooie uitdaging om de fysieke omgeving in te zetten om inwoners uit te dagen om te bewegen. Hierbij kan "gamification", of gewoon in het Nederlands, het inzetten van spelelementen in een niet spel omgeving, wellicht aanzet tot spelen en bewegen.

In de commissie hebben we aandacht gevraagd voor de inclusie agenda. Speel en beweegplaatsen zijn te vaak nog alleen toegankelijk voor mensen zonder beperking. Goed dat inclusie en toegankelijkheid voor iedereen in dit beleidsplan als duidelijk kader wordt meegegeven.

Wij zijn verheugd dat het college ervoor kiest om dit niet voor de wijken in te vullen maar juist samen met de inwoners invulling te geven aan het plan. Niet alleen het realiseren van de plekken om te bewegen en ontmoeten is uitkomst van de pilot maar ook de samenwerking met de burgers. Wat wij voor de participatie van belang vinden is dat iedereen de weg om deel te nemen goed weet te vinden. Het moet letterlijk laagdrempelig zijn.

Daarnaast kunnen inwoners elkaar juist op dit onderwerp inspireren met ideeën en voorbeelden. Het inzetten van een discussieplatform zoals verwoord in de aangenomen motie in oktober kan hierbij een mooi middel zijn. Dit kan al eenvoudig. Het uitbreiden van de reeds ontwikkelde site, die wij erg duidelijk vinden, met een pagina waar iedereen uitgedaagd wordt om ideeën te uploaden en met elkaar te delen zou al een mooie stap zijn.

Goed dat er cofinancieringsopties bestaan. Uitdaging hierin is het faciliteren van bewonersgroepen of wijkraden hierin. Dit gaan we volgen.

Wij wensen het college en alle Doesburgers veel succes met de uitvoering van de eerste experimenten. We kijken uit naar de eerste terugkoppeling!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page