top of page

Gezamenlijke motie voor subsidie aan de Voedselbank


Voedselbank Arnhem

Vrijdag 22 november zijn Nynke de Jong, Yvonne Irving en Elly de Jager namens PvdA/GroenLinks op bezoek geweest bij het distributiepunt van de voedselbank Arnhem.

Er kwamen al een tijdje uit verschillende hoeken berichten die voor ons de aanleiding waren om onszelf vriendelijk uit te nodigen en antwoord op een paar vragen te krijgen.

We waren van harte welkom!

Subsidie van de gemeente Doesburg?

Volgens een recent artikel in de Gelderlander geven een klein aantal gemeenten waaronder Arnhem en Rheden in 2019 subsidie. Doesburg staat daar niet bij. Dat was voor ons de directe aanleiding om te onderzoeken wat de actuele situatie in Doesburg is. Belangrijk, want er worden elke week wel 52 pakketten in Doesburg afgegeven. Dan verwacht je toch een (structurele) bijdrage van de gemeente!

Het subsidie verhaal is als volgt. Doesburg geeft al jaren op aanvraag subsidie. Deze moet een jaar van te voren onderbouwd voor 1 mei worden aangevraagd. Er is een wisseling van vrijwilligers geweest waardoor fondsen werving een tijdje onbemand was. Het is voor de voedselbank moeilijk om juist voor dit soort lastige klussen mensen te krijgen. Gelukkig is er nu iemand maar er dreigt dus over 2019 en 2020 geen subsidie uitgekeerd te worden.

Dit vinden wij niet wenselijk. De enige mogelijkheid voor fracties om in actie te komen is om via een motie het college te vragen de subsidie aanvraag alsnog in behandeling te nemen zodra deze door de voedselbank wordt ingediend over deze jaren.

De motie was net geschreven en toen zagen we in de interne mail dat de collega’s van de SP een soortgelijke motie hadden voorbereid. Toen is de schakeling snel gemaakt en hebben we besloten deze samen in te dienen. Dan gaat de trein ineens snel lopen. Donderdag 28 november is hij in de raad gebracht en met algemene stemmen aangenomen!

Huisvesting een probleem?

Ook is er een huisvestingsvraagstuk. Er gaat een hardnekkig gerucht rond dat het Doesburgs uitgiftepunt weg moet uit de huidige locatie.

Volgens de organisatie is de huisvesting geen probleem ook al krijgt het gebouw een andere functie zal de voedselbank vrijwel zeker op de plek kunnen blijven. Vooralsnog zijn er nog totaal geen verhuis plannen.

Kleine bijdragen mogelijk?

We wilden ook weten hoe Doesburgse ondernemers of organisaties kleine bijdragen kunnen doen speciaal voor het uitgifte punt Doesburg. De voedselbank Arnhem werkt met 400 vrijwilligers. Er zijn 17 uitgiftepunten waaronder Doesburg. 1150 gezinnen worden met een pakket ondersteund. Dit hele gebeuren kost jaarlijks zo’n 3 ton! Even ter vergelijking, deze bedragen geeft Doesburg in de vorm van subsidie aan de bibliotheek, het jongerencentrum en het zwembad.

De 3 ton moet de voedselbank zelf opbrengen via giften en subsidies. Iedereen en elke organisatie kan de voedselbank ondersteunen door een gift of structurele bijdragen. Dat is een hele organisatie. De producten worden door supermarkten en bedrijven geschonken.

Wil een ondernemer of particulier alleen iets doen voor het uitgiftepunt Doesburg dan kan dit altijd. Een kort overleg is voldoende om het in goede banen te leiden.

Petje af! Ons bezoek in Arnhem was heel leerzaam. Petje af voor de 400 vrijwilligers die dit mogelijk maken. Wij zijn heel blij dat er een organisatie is die mensen in nood wekelijks bijstaat en hen zo tijdelijk wat zorgen ontneemt. In Doesburg stijgt het aantal pakketten al jaren gestaag. Dat geeft aan dat steeds meer mensen financieel tussen wal en schip raken. Armoedebestrijding moet daarom ook in Doesburg prioriteit houden. Het college kan hier actief op sturen en de ingediende motie geeft al aan dat wij er scherp op blijven letten dat dit inderdaad gebeurt!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page