top of page

Rotra met 'Kuehne+Nagel’ maatje te groot voor DoesburgWijziging bestemmingsplan Verheullweg op de agenda

De Doesburgse bedrijven Rota en Ubbink willen hun bedrijventerrein aan de Verhuellweg fors uitbreiden. Volgens de plannen die er nu liggen, betekent dit dat de lengte van de loskade wordt verdubbeld en er een tweede kraan van 30 meter hoog wordt geplaatst. Bovendien gaat een groot deel van de huidige gebouwen tegen de vlakte om plaats te maken voor 22 meter hoge opslagloodsen. Donderdag 30 september 2021 mocht de raad beslissen over de plannen.


Werkgelegenheid bij Rotra en 'Kuehne+Nagel’

Zoals we al eerder duidelijk hebben gemaakt: wij denken dat de uitbreidingsplannen voor ‘Kuehne+Nagel’ niet goed zijn voor Doesburg. Met deze huurder wordt Rotra simpelweg een maatje te groot voor Doesburg. ‘Kuehne+Nagel’ is een multinational met 7000 werknemers. Die is echt niet aan Doesburg gebonden en verkast naar elders als ze daar betere mogelijkheden ziet. Weg is het werk!


Plannen zijn slecht nieuws voor de omgeving

Voor de omgeving van de Verheullweg betekenen de plannen meer uitstoot van schadelijke uitlaatstoffen. En meer stikstofdepositie in het aangrenzende beschermde natuurgebied 'de Fraterwaard', terwijl er wettelijk geen grammetje bij mag! De omgeving van de Verheullweg wordt daarnaast getracteerd op extra lawaai, meer overlast door extra vrachtverkeer en nachtelijke activiteiten. De 22 meter hoge loodsen helpen daarnaast niet echt om te genieten van ons beschermde stadsgezicht.


Werkgelegenheid bij Ubbink is ander verhaal

De balans tussen de voordelen (namelijk werkgelegenheid) en de genoemde nadelen valt wat ons betreft wel gunstig uit bij de voorgenomen uitbreiding van Ubbink. De werkgelegenheid hier is blijvend echt Doesburgs. En groeiend. Wat ons betreft krijgt Ubbink daarvoor de mogelijkheden.


Luister naar bezwaren en doe er wat mee!

We hebben gemerkt dat -heel begrijpelijk- veel inwoners bezorgd zijn over de ontwikkelingen. Logisch, want het gaat hier om een wezenlijke aanpassing van het bestemmingsplan van een gebied ingeklemd tussen de historische binnenstad en kwetsbare natuur. We vinden het belangrijk dat er niet alleen geluisterd wordt naar de vele Doesburgs die hun bezwaren hebben geuit tegen de plannen, maar dat er ook echt wat wordt gedaan. En ja, dat vertraagt de besluitvorming, maar het helpt om het vertrouwen van onze inwoners in de politiek te vergroten. Dat is hard nodig!


Motie 'Pas op de plaats'

In verband daarmee zijn wij samen met D66, SP en het CDA mede indiener van de motie 'Pas op de plaats'. In die motie wordt gevraagd de achterliggende stukken van de bestemmingsplanaanvraag nog eens door te laten lichten door een deskundig onafhankelijk bureau. Verschillende zienswijzen en insprekers hebben ons er namelijk van overtuigd dat een dergelijk 'second-opinion onderzoek' nodig is.


Vertrouwen

Wij denken dat een onafhankelijk 'second-opinion onderzoek' het vertrouwen in het bestuur kan versterken. Dat vertrouwen is namelijk bij veel bezorgde inwoners namelijk nogal dun, zo bleek bijvoorbeeld in een eerdere commissie waarin de plannen zijn besproken.


Yorumlar


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page