top of page

Verduurzaming: tandje erbij!


Tandje erbij als het gaat om verduurzaming was één van onze drie speerpunten bij de gemeentelijke verkiezingen 2018 met de gecombineerde lijst PvdA/GroenLinks.


Ik heb daarna als wethouder o.a. de portefeuille Duurzaamheid en Energietransitie gekregen. Het is nu halverwege de zittingsperiode en we beginnen inderdaad op stoom te komen. Naast de jeugdzorg, doelgroepenvervoer, onderwijs, riolering waar ik in een volgende blog meer over zal vertellen, heeft de energietransitie voor mij de meeste inspanningen gevraagd.


Doesburg hekkensluiter als het gaat om verduurzaming

In Doesburg was nog erg weinig gedaan, dus begonnen met een zo goed als leeg blad. We lagen een flink stuk achter op de buurgemeenten. Er is van begin af aan door dit college, aangezwengeld door PvdA/GL, geïnvesteerd in menskracht en middelen. Daardoor is de ambtelijke capaciteit op orde gekomen en konden er plannen gemaakt worden. Dat heeft tijd gekost, maar er ligt nu een uitgebreid programma langs 6 werklijnen dat opgepakt wordt.


De opgave

De grote opgave zoals verwoord in de routekaart van 2015 is uitgewerkt in een “Meerjarig uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050!”, dat te vinden is op de site van de gemeente, raadsvergadering 20 februari. De werklijnen zijn:

  • Nieuw bewustzijn en eigenaarschap

  • Energiebesparing

  • Energieopwekking (elektriciteit en warmte)

  • Duurzame en aardgasvrije warmte in huizen

  • Duurzame mobiliteit

  • Regionale samenwerking


Ik zal regelmatig over al deze onderwerpen een blog schrijven nu we in Doesburg in een meer uitvoerende fase komen.


Warmtenet de Ooi

Wat ik nu alvast onder de aandacht wil brengen is het verwarmen van de wijk Ooi. We hebben plannen gemaakt om water uit de oude IJssel te gebruiken om door middel van een warmtenet alle woningen in de Ooi te kunnen verwarmen. We hebben daarvoor een subsidie aanvraag gedaan, zodat het mogelijk wordt om die verwarming tegen en betaalbare prijs voor iedereen te doen. “Woonlastenneutraal” heet dat in beleidstaal en betekent dat de kosten in de toekomst niet hoger zullen zijn dan dat mensen nu aan hun verwarming kwijt zijn.


We hopen 4 miljoen subsidie binnen te krijgen om een heel warmtenet aan te leggen in de Ooi. Het water wordt dan 's zomers uit de oude IJssel gehaald en op 170 meter diepte in de grond gestopt. Vervolgens wordt het in de winter opgepompt en met warmtepompen op 70 graden Celsius door het warmtenet in ieder huishouden afgeleverd.


Daar is prima mee te douchen en de centrale verwarming mee te vullen. Een nieuwe ketel is dan niet meer nodig. De bijkomende kosten zoals aanschaf inductieplaat voor het koken, worden hopelijk in de subsidietoekenning meegerekend.


Een heel verhaal, maar we gaan bij subsidietoekenning wel als kleine stad ineens voorop lopen in de ontwikkelingen van energietransitie. Een flink tandje er bij dus! Als u meer wilt weten over deze aanpak, stuur een mail met uw vraag naar peter.bollen@doesburg.nl


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page