top of page

Schriftelijke vragen over het gebruik van gemeentegrond door particulieren


Uit onderzoek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat minstens 600.000 huishoudens in Nederland illegaal gebruik maken van gemeentegrond. ‘Illegaal’ wil in dit geval zeggen dat zij de grond in gebruik hebben genomen zonder dat zij daar eigenaar van zijn of zonder dat hierover afspraken met de gemeente bestaan. Wanneer de gemeente niet ingrijpt, wordt de aldus toegeëigende grond conform het Burgerlijk Wetboek na 20 jaar eigendom van de betreffende particulier. Het Groningse onderzoek laat zien tot welke vervelende complicaties dit kan leiden.

Deze informatie brengt ons tot de volgende vragen aan het College:

  1. Zijn er gronden in eigendom van onze gemeente die illegaal in gebruik zijn bij particulieren c.q. bedrijven?

  2. Zo ja, kunt u hiervan, voor zover die bekend zijn, een overzicht doen toekomen aan de Raad?

  3. Bestaat er een vorm van toezicht op het gebruik van gemeentegrond door derden?

  4. Hoe wordt in het algemeen opgetreden wanneer een dergelijke vorm van illegaal gebruik wordt geconstateerd?

  5. Heeft deze problematiek al eens geleid tot de in het onderzoek genoemde of andere problemen m.b.t. bijvoorbeeld planvorming in de openbare ruimte?


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page